Licznik odwiedzin

17436615
Od 2011 roku
17436615

▪ Dwie siostry zostały szczególnie uhonorowane: s. Alicia Buddan – otrzymała dyplom uznania ze szkoły St. John’s Junior College za wspaniałą postawę w pełnieniu posługi wobec studentów; S. Margaret Gongora – tablicę pamiątkową i prezent od Muffles Junior College za wieloletnią posługę w tej instytucji. ▪ Siostry Margaret Gongora i Adalberta Chuc przygotowywały młodych ludzi do Bierzmowania, a obecnie zostały poproszone o prowadzenie katechezy w niekatolickich szkołach. S. Adalberta prowadziła w dwóch szkołach dni skupienia i sprawdzała, jak wygląda sytuacja katechezy w innych szkołach. S. Josella Flowers przygotowała do Bierzmowania uczniów Pallotti High School. Niektórzy z nich nawrócili się na katolicyzm i przyjęli również sakramenty Chrztu oraz Pierwszej Komunii.

▪ Kadra nauczycielska z Pallotti High School uczestniczyła w rekolekcjach poświęconych duchowości pallotyńskiej. Sprawa ożywiania wiary i zbawienia dusz jest w tej szkole bardzo żywa.

▪ W Corozal s. Rosalyn Novello z pomocą s. Catariny Tush przyjęły 8 młodych kobiet z tego rejonu do swego domu dla doświadczenia życia zakonnego.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)