Licznik odwiedzin

17436734
Od 2011 roku
17436734

▪ S. Catarina Tush z radością podejmuje weekendową misję w indiańskich wioskach, gdzie odwiedza rodziny, katechizuje dzieci i młodzież, przeprowadza refleksje biblijne do niedzielnych Czytań Słowa Bożego, a także działa w apostolstwie powołaniowym. Miejscowa ludność jest bardzo wdzięczna siostrze i zaprasza do siebie na wioski, na częstsze nawet spotkania.

▪ S.Catarina wraz z ks. Kevinem zorganizowała i przeprowadziła spotkania dla młodzieży na temat rozeznawania drogi powołania w  Forest Home, Punta Gorda oraz w innych miejscach i wioskach.

▪ 14 maja s. Alicia Buddan wspólnie ze swoją grupą zorganizowała szkole św. Ignacego wystawę dla młodzieży , która cieszyła się dużą populanością i zrodziła wśród młodych wiele pytań.

▪ W Belize rzesze ludzi zgromadziły się na corocznej procesji ku czci Matki Bożej z Guadalupe. Dziękowali oni i prosili Boga przez wstawiennictwo Maryi o ustrzeżenie od huraganów, nawałnic i kataklizmów, które bardzo często nawiedzają ten rejon. Miejscowa ludność wierzy, że to dzięki orędownictwu Maryi strzeżeni są oni przed szkodami huraganów. Procesja przeszła od Katedry do kościoła św. Józefa i zakończyła się modlitwą do Matki Bożej, i błogosławieństwem.

▪ W Punta Gorda, 23 maja został poświęcony kamień węgielny i położony fundament pod dom poświęcony osobom strarszym. Ceremonię przygotowała s. Stephen wraz z grupą rady parafialnej.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)