Licznik odwiedzin

17391016
Od 2011 roku
17391016

W sobotę 13 marca, Zarząd Generalny zorganizował wirtualne spotkanie on-line z Radą Prowincjalną Prowincji Matki Bożej z Guadalupe, w Belize.  Jest to mała prowincja licząca 16 sióstr po profesji wieczystej zgromadzonych w trzech wspólnotach. Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego sprawozdania przedstawionego przez s. Clarę Teul, Przełożoną Prowincjalną na temat aktualnej sytuacji wspólnot i całej Prowincji.

Misja i długoletnia historia istnienia Sióstr Pallotynek Misjonarek w Ameryce Centralnej  jest wciąż żywa w sercach mieszkańców Belize. Pomimo podeszłego wieku i zmniejszającej się liczby członkiń,  siostry nadal służą dzielnie na polu edukacji, pomocy ubogim i formacji chrześcijańskiej.

Siostry są wdzięczne Bogu za wszelkie błogosławieństwa otrzymane  w ciągu wszystkich lat służby narodowi i Kościołowi w Belize oraz za niezwykłe wsparcie i wpółpracę ze strony ludzi świeckich.  Jednak dzisiaj napotykają one wiele wyzwań, które niesie codzienne życie: starszy wiek sióstr, choroby i brak młodszych członkiń, które podjęłyby odpowiedzialność przewodniczenia wspólnotom.

Otwarta dyskusja i dzielenie się różnymi sprawami dały nowy impuls do podjęcia wyzwań na najbliższą przyszłość Prowincji, a mianowicie: położenia nacisku na to, w jaki sposób wzmocnić życie duchowe sióstr, dobrą współpracę, ożywienie życia wspólnotowego, owocną formację młodych i autentyzm życia konsekrowanego, które jest świadectwem obecności Jezusa  w dzisiejszym świecie. 

Chociaż przed Prowincją stoi dzisiaj wiele wyzwań, to jednak dobre i szlachetne dzieła sióstr, które wciąż są prowadzone, przynoszą pomoc i radość w sercach wielu ludzi.  Ziarno nadziei, które zostało zasiane przez Siostry Pionierki nadal pozwala patrzeć w przyszłość z niezachwianą odwagą i ufnością.

 

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)