Licznik odwiedzin

17436529
Od 2011 roku
17436529

Początek marca był pełen emocji i przygotowań do wizytacji Przełożonej Generalnej, s. Izabeli, i jej Radnej, s. Bożeny. W dniu 11 marca uczniowie Pallotti High School, tworząc szpaler wzdłuż przejścia, zgotowali obu Siostrom gorące powitanie. Siostry otrzymały bukiety kwiatów przy akompaniamencie szkolnych zespołów muzycznych grających z entuzjazmem na różnych instrumentach. Wizytacja kanoniczna rozpoczęła się modlitwą i wspólną kolacją. Na następny dzień Siostry spotkały się z bp. Dorrickiem Wrightem. Przy okazji pobytu udały się także na zwiedzanie miasta w buggy, rodzaju bryczki, dawnym tradycyjnym środku transportu. W drodze do Corozal zwiedziły ruiny Majów - Santa Rita Maya Ruins. Jadąc zaś do Orange Walk, zatrzymały się przy innych pozostałościach po Majach, Maya Ruins. Miały również zaszczyt uczestniczyć w obrzędzie uczczenia pamięci zmarłych według tradycji kultury Mestizo. We wspólnocie Nazareth młode niewiasty pochodzenia indiańskiego z Indian Ketchi powitały Siostry w swoim lokalnym folklorze. Mężczyźni grali na harfie, skrzypcach i gitarze, a dziewczęta, tańcząc, wprowadziły Siostry do kaplicy na chwile modlitwy. Siostry wzięły także udział w apostolskiej akcji dostarczania posiłków i udzielania Komunii  św.  osobom chorym i starszym nie opuszczającym swoich domostw.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)