Licznik odwiedzin

17442295
Od 2011 roku
17442295

28 lutego w Belize odbyło się spotkanie KRK ZAK, które zgromadziło nie tylko lokalnych członków Zjednoczenia, ale również specjalnych gości: Panią Donatellę Acerbi, przewodniczącą GRK, s. Izabelę Świerad, przełożoną generalną i s. Josephinę D’Souza, wikarię generalną. Spotkanie dobyło się w auli w naszej szkole średniej i dotyczyło bieżących wyzwań i projektów Zjednoczenia. Był to także historyczny moment dla członków ZAK w Belize, którzy wybrali nową Krajową Radę Koordynacyjną.

Następnego dnia Siostry z Prowincji Matki Bożej z Guadalupe rozpoczęły II sesję Kapituły Prowincjalnej, której przewodniczyła s. Izabela Świerad, przełożona generalna, a towarzyszyła jej s. Josephina D’Souza, wikaria generalna.

1 marca został powołany nowy Zarząd Prowincjalny w składzie:

Sr. Clara Teul SAC - przełożona prowincjalna

Sr. Consuelo Burgos SAC - wikaria

Sr. Alicia Buddan SAC - radna

Sr. Rosalyn Novelo SAC - radna

Z całego serca gratulujemy s. Clarze Teul, nowej przełożonej prowincjalnej oraz siostrom radnym i dziękujemy za podjęcie odpowiedzialności za Prowincję. Za wstawiennictwem Matki Bożej z Guadalupe módlmy się za wszystkie siostry i potrzeby Prowincji w Belize. Dziękujemy również wszystkim siostrom z innych prowincji, dobroczyńcom i współpracownikom za ich wsparcie i pomoc na rzecz naszych wspólnot w Belize. Szczególne podziękowania należą się Friends of Pallotti, wybitnej grupie ludzi świeckich z Belize City, którzy od początku zaangażowali się w budowę naszego nowego domu i stworzyli z siostrami prawdziwą, tętniącą życiem wspólnotę rodzin.

„Współpraca z siostrami – powiedzieli – jest dla nas drogę wiary, a św. W. Pallotii jest zawsze w naszych sercach”.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)