Licznik odwiedzin

17449123
Od 2011 roku
17449123

Wieczna profesja i Jubileusz 65-lecia ślubów zakonnych

15 sierpnia był dniem wielkiej radości dla naszej wspólnoty w Belize. W Uroczystość Wniebowzięcia NMP s. Katharine Müller świętowała Jubileusz 65-lecia profesji, a s. Ester Paau złożyła śluby wieczyste. Uroczystości odbyły się w kaplicy domu nowicjatu Nazaret w Punta Gorda. Eucharystię sprawował JE ks. Biskup Lawrence Nicasio wraz z trzema kapłanami z Toledo.

Dla licznie zgromadzonych gości niezwykle wzruszającym i radosnym momentem było wypowiedzenie formuły ślubów przez s. Ester, poprzez którą Siostra zobowiązała się do życia w pallotyńskiej wspólnocie na zawsze. S. Ester pochodzi z jednej z wiosek w Toledo. Na uroczystość przybyła rodzina, krewni i wielu innych ludzi świeckich, którzy uczestniczyli w tej podniosłej celebracji z głęboką wiarą. Podziwiali także odwagę s. Ester, która – poprzez profesję – wyraziła pragnienie trwania w życiu konsekrowanym na zawsze. Rzeczywiście ten dzień upłynął nam wszystkim pod znakiem radości i Bożej obecności wśród nas.

Siostra Katharine Müller jedyna misjonarka z Niemiec, która pozostała w Belize, obchodziła Jubileusz 65-lecia profesji. S. Katharina jest bardzo znana i podziwiana za odwagę, że jako młoda siostra przybyła do Belize, by tutaj służyć Ludowi Bożemu. Siostra przyjechała do Belize, pokonując ocean, w lipcu 1953 roku. Przez wiele lat pracowała w regionie Toledo, później w Belize City jako nauczycielka w Pallotti High School.

Jesteśmy wdzięczne Bogu za jej obecność. Gratulujemy i dziękujemy za jej oddaną służbę misyjną dla ludzi Belize i za świadectwo wierności Ewangelii. Niech Bóg będzie uwielbiony za dar życia i powołania naszych Sióstr. Prośmy, by wiele młodych kobiet usłyszało i odpowiedziało na zaproszenie Chrystusa, by pracować w Jego winnicy.

Sr. Consuelo Burgos SAC, Przełożona Prowincjalna

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)