Licznik odwiedzin

17436529
Od 2011 roku
17436529

▪ Z okazji Uroczystości św. W. Pallottiego w Corozal  i Orange Walk została przygotowana okolicznościowa wystawa o św. W. Pallottim, a także o życiu i działalności sióstr Pallotynek. S.Rosalyn przygotowała prelekcję dla studentów szkoły św. Ksawerego i także wystawę w szkole św. Alberta. Natomiast studenci szkoły św. W. Palllottiego podjęli liczne aktywności docierając do chorych, więźniów, potrzebujących, niosąc pomoc dobroczynną i duchową. Uczniowie uczestniczyli również w uroczystej Mszy św. ku czci św. W. Pallottiego i przygotowali dla sióstr niespodzianki.

▪ Dzięki życzliwości zaprzyjaźnionego z siostrami pana Diona, który przyjechał z Kanady z Ks. Donem, wspólnota z Nazaret miała możliwość codziennej Mszy św. w okresie Nowenny ku czci św. W. Pallottiego. Również liczni parafianie skorzystali z posługi sakramentalnej Księdza.

▪ S. Alicja wraz z członkami ZAK zorganizowała Nowennę ku czci św. W. Pallottiego, a uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. Biskup Dorick Wright.

▪ Siostry ze smutkiem pożegnały najstarszą członkinię wspólnoty s. Joan Gongorę, która  zawsze była radosna, odznaczała się świętością życia i z tęsknotą czekała na Niebo.

▪ S. Rosebell po długiej nieobecności spowodowanej operacją kolana powróciła szczęśliwie z Huntington do Belize. Stan zdrowia Siostry jest bardzo dobry.

▪ W dniach 6-9.01 s. Alicja uczestniczyła w spotkaniu charyzmatyczym w Trinidad. Umocniona duchowo i pełna nowych idei  pragnie zorganizować podobne spotkanie w Belize.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)