Licznik odwiedzin

17436615
Od 2011 roku
17436615

W sobotę, 15 stycznia 2011 r. o godz. 16:30 Pan powołał do siebie naszą drogą Siostrę Mary Joan - Patricię Gongorę, by mogła się cieszyć wiecznym szczęściem.
Siostra Mary Joan urodziła się w dniu 17 marca 1910 r. w Corozal Town, z rodziców Juana Gongory i Victorii Ongay z domu Gongora. S. Joan miała tylko jednego brata. Spośród bliskich i przyjaciół żyje jeszcze jej siostrzenica, bratanek Vicky Pelayo i Edgar Cano.
Po ukończeniu podstawowej edukacji, s. Joan przez krótki czas pracowała. Była jedną z czterech pionierek, które wstąpiły do naszego Belizeańskiego nowicjatu, który wówczas mieścił się w Corozal Town. Siostra przybrała habit w dniu 6 stycznia 1932 r. w nowicjacie Nazareth w Toledo District, gdzie nowicjat został w międzyczasie przeniesiony. Dzień 6 stycznia 1934 r. był szczególnym dniem radości dla S. Joan,gdyż złożyła swoje pierwsze śluby zakonne, stając w gotowości do pracy w winnicy Pańskiej. Wieczną profesję Siostra złożyła się w dniu 6 stycznia 1940 roku.

iostra Joanna była samoukiem i zapaloną czytelniczką. Pracowała we wszystkich miejscach, w których posługiwały pallotynki. Była znakomitą gospodynią domową, pracowała w ogrodzie i wykonywała inne prace domowe. Wdzięczność była jej znakiem rozpoznawczym, nawet w bólu. Siostra Joan była znana ze swej hojności w darowaniu czasu innym i wielkoduszności wobec ludzi, którzy pukali do jej drzwi. Była promieniem światła dla wielu. Mieszkała długi czas w San Ignacio, w miejscu, który nazywała domem. W sierpniu 2009 r. Siostra przeniosła się do Pallotti Convent, gdyż rozpoczęto przygotowania do zamknięcia klasztoru w San Ignacio. Siostra Joan była bardzo gorliwa i wierna życiu modlitwy. Można ją było widzieć wczesnym rankiem, jeszcze przed wspólnotowymi modlitwami, jak klęczała w kaplicy przed Najśw. Sakramentem.

Siostra przyciągała do siebie ludzi i darowała im swoją obecność. Odwiedzała chorych, zwłaszcza na stałe leżących, oraz każdego, kto jej potrzebował. W późniejszych latach jej przyjaciele zabierali ją swoimi samochodami, by nadal mogła odwiedzać "swoich" chorych. Siostra Joan kochała ludzi i sprawiała, że wszyscy przy niej czuli się jak w domu.
Mszy pogrzebowa o Zmartwychwstaniu w podziękowaniu za życie s. Joany została odprawiona w dniu 17 stycznia 2011 r. w kościele św. Józefa. Głównym celebransem był Ks. Biskup Dorick Wright. Pogrzeb odbył się na cmentarzu Lord Ridge w Belize City.

Niech odpoczywa w pokoju.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)