Licznik odwiedzin

17436579
Od 2011 roku
17436579

Poczta w Belize wydała komplet pamiątkowych znaczków pocztowych dla upamiętnienia i uczczenia 100. rocznicy pobytu Sióstr Pallotynek w Belize. Edycja ukazała się dnia 9 października 2013 r. we wszystkich urzędach pocztowych. Wydarzenie to wpisuje się w uroczyste obchody stulecia przybycia Sióstr Pallotynek do wybrzeży Belize.

17 marca 1913 r. cztery niemieckie Siostry Pallotynki podjęły wyzwanie, aby przedostać się łodzią z Belize-City do San Ignacio, gdzie dopłynęły do brzegu rzeki Macal. Stamtąd kontynuowały swą podróż do Benque Viejo powozem konnym – jedynym środkiem transportu na ówczesne czasy, a był to rok 1913. W Benque Viejo Siostry Pallotynki zasiały pierwsze ziarno ewangelizacji, podejmując ofiarnie służbę w edukacji, opiece pielęgniarskiej, ogrodnictwie i pracach domowych. Z tego pierwszego ziarna wyrosła stuletnia posługa dla kraju, obejmująca dystrykt Corosal, Orange Walk, Belize i Toledo. W szczytowym momencie 102 młode Belizjanki odpowiedziały na powołanie i posługiwały w dziewiętnastu szkołach i szpitalach prowadzonych przez Pallotynki.

Edycja znaczków składa się z kompletu trzech historycznych, pięknych znaczków o wartości 0,25$, 0,6$ i 10$ wydanych wraz z okazjonalną okładką wycenioną na 12,85$. Znaczek o wartości 0,25$ obrazuje historyczne przybycie Sióstr Pallotynek do wybrzeży rzeki Macal w San Ignacio (dystrykt Cayo). Na znaczku za 0,60 $ widać kaplicę Domu Nowicjatu w Toledo, natomiast znaczek dziesięciodolarowy przedstawia logo stulecia Sióstr Pallotynek.

Znaczki zaprojektował Nick Shewring z Crown Agent Stamp Bureau i wydrukowała je firma Lowe-Martin Group.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)