Licznik odwiedzin

16926119
Od 2011 roku
16926119

Beautiful Britain:

...and beautiful Tanzania

▪ S. Mary McNulty i Elaine Hogan, młoda Irlandka, wyjechały 1 sierpnia z Londynu do Tanzanii. Elaine, która była w swoim kraju krajowym sekretarzem ZAK i pracowała w pallotyńskiej parafii w  Dublinie, jest obecnie kandydatką naszego Zgromadzenia.

▪ 20 czerwca s. Honorata Lyimo, pierwsza misjonarka z Tanzanii, pojechała do Rzymu na przygotowanie do wyjazdu na misję w Cape Town w Afryce Południowej.

▪ S. Mary McNulty przez dwa tygodnie przebywała w Irlandii. Odwiedziła swą rodzinę i zbierała fundusze na Szkołę im. Pallottiego. W Święto Matki Bożej Królowej Apostołów razem z irlandzkimi Pallotynami odbyła doroczną pielgrzymkę do narodowego Sanktuarium Matki Bożej w Knock.

▪ W Macclesfield Przyjaciele Pallottiego spotkali się 19 czerwca w Park Mount na dorocznym garden party dla zebrania funduszy na utrzymanie ambulansu, który zabiera starsze osoby i przewozi je co tydzień do ośrodka dziennej opieki. Siostry z Park Mount wzięły także udział w obchodach 200. rocznicy powstania parafii św. Albana.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)