Licznik odwiedzin

16929992
Od 2011 roku
16929992

▪ Wydarzeniem miesiąca była wizyta papieża Benedykta XVI w Anglii. Była to pierwsza państwowa wizyta Papieża w tym kraju. BBC transmitowała na żywo takie wydarzenia jak: przyjęcie przez Królową, beatyfikacja kardynała Newmana, wspólna modlitwa z przełożonymi zgromadzeń zakonnych, spotkanie młodzieży, uroczystości w Westminster Abbey (Kościół Anglikański), gdzie obaj przywódcy Kościołów uklękli do wspólnej modlitwy przy grobie św. Edwarda Wyznawcy. Msza św. w Katedrze katolickiej była  prawdziwym świadectwem  różnych Kościołów Chrześcijańskich we wspólną wiarę w Chrystusa i Jego Ewangelię. W swoim błyskotliwym przemówieniu do członków Parlamentu, Papież udzielił politykom dobrej lekcji, a w Lambeth Palace poprzez braterskie objęcie arcybiskupa Williama Rowan’a,  przywódcy  Kościoła Anglikańskiego, Benedykt XVI dał wyraz jedności i  szacunku. W czuwaniu przy świecach w Hyde Parku uczestniczyło 80 tysięcy osób, głównie młodych ludzi. Chwile  całkowitej ciszy podczas modlitwy  wywarły wielkie wrażenie na zebranych. Cała wizyta odbiła się bardzo pozytywnym echem w społeczeństwie angielskim jak i w środkach masowego przekazu.

▪ S. Mary McNulty, Przełożona Prowincjalna dzieli swój niełatwy czas pomiędzy Tanzanią i Wielką Brytanią.  Siostra przyjechała do Anglii na początku miesiąca i uczestniczyła w spotkaniu modlitewnym wyższych przełożonych z Papieżem w Twickenham i przewodniczyła zebraniu zarządu prowincjalnego.

▪ 15 sierpnia w Park Mount, Macclesfield wśród zgromadzonych sióstr i przyjaciół, S. Irmunde Spelthann świętowała swój 70 Jubileusz. Kapelan, ks. John Woods przewodniczył Eucharystii, a następnie siostry i goście udali się na jubileuszowy posiłek do restauracji w Chester. S. Irmunde jest od czerwca pod opieką sióstr w rezydencji Park Mount w Macclesfield.

▪  S.Simone Gergen, która od października ubiegłego roku  opiekowała się  s. Anną Marią (ponad 103 lata) i s. Irmunde, powróciła do RPA. Wszystkie siostry z  Prowincji angileskiej są bardzo wdzięczne s. Simone za jej obecność oraz pomoc.

▪ 8 września Siostra Christine Bohr obchodziła swoje 90-te urodziny.  Bogu dziękujemy za dar jej życia i niewyczerpaną energię dla miłośći Chrystusa i misji.  Siostry: Mary Mc Nulty i Anne Mc Coy przyjechały do Londynu, aby przyłączyć się do radosnego świętowania.

▪ 30 września Siostra Generalna Izabela Świerad przybyła do Anglii i odwiedziła obie wpólnoty, a także uczestniczyła  w zebraniu zarządu prowincjalnego. Siostry były wdzięczne Siostrze za poświęcony czas, wsparcie i całościowy program pracy dla wszystkich.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)