Licznik odwiedzin

16926119
Od 2011 roku
16926119

▪ S. Anna Maria Langpohl obchodziła w Macclesfield swoje 105. urodziny. Na tę radosnę uroczystość przybyli krewni Siostry z Niemiec: Ulrich i Mechtilde. Siostra Jubilatka otrzymała wiele życzeń, serdeczności, kwiatów, a także specjalne ciasto wraz z szampanem, które przywiozła pani Agatha z Londynu, gdzie s. Anna pracowała prawie przez 30 lat. Przez kilka tygodni siostra nie czuła się najlepiej, ale na dni uroczystości była w dobrej kondycji.

▪ W naszym Domu Seniorów w Macclesfield odbyło się spotkanie modlitewnej grupy ekumenicznej, której przewodniczyła s. Maria McNulty wraz z grupą parafialną. Był to bogaty czas wspólnej modlitwy, śpiewu i radości.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)