Licznik odwiedzin

16929361
Od 2011 roku
16929361

▪ W dzień Święta Ofiarowania Pańskiego ks. Arcybiskup Wincenty Nichols z Westminster zaprosił wszystkie osoby konsekrowane  z Diecezji na  szczególną, uroczystą Eucharystię i gorący posiłek. Był to wyraz wdzięczności ks. Arcybiskupa za konsekwentną pracę i pełne poświęcenie się członków zakonów na płaszczyźnie duchowej, pastoralnej i akademickiej w Diecezji Westminster. Obecni jubilaci zostali uhonorowani pierwszeństwem miejsca w Katedrze. Pośród nich wyróżniona była s. Christine, która jako jedyna osoba obchodziła 70. lecie profesji. Natomiast stan zdrowia s. Petrony, uniemożliwił jej obecność na  75. rocznicy ślubów zakonnych w Katedrze.

▪ Ks. Arcybiskup wraz z ks. Biskupami i kapłanami odprawił szczególną Mszę św. dla chorych z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia chorych. Uczestniczyły w niej siostry: Petrona, Hedwig i Christine.

▪ W dniu św. Walentego s. Maria przybyła do Londynu z Tanzanii. Sr. Christine poleciała do Limburga na ceremonie pogrzebowe s. Marii Knaus.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)