Licznik odwiedzin

16929944
Od 2011 roku
16929944

▪ Podczas nieszporów w uroczystość św. W. Pallottiego sześć postulantek zostało przyjętych do nowicjatu.

▪ Członkowie ZAK z Mwisi zaprosili s. Basilisę wraz z siostrami: Florydą i Philipiną na spotkanie, aby wspólnie ubogacić się poznawaniem życia i charyzmatu św. W. Pallottiego. Siostry mówiły także o historii sióstr pallotynek i poszukiwały wraz z zebranymi odpowiedzi na pytanie: co to znaczy trwać w Zjednoczeniu?

▪ 2 stycznia s. Bożena Olszewska, radna generalna, przybyła do Londynu, aby przez miesiąc opiekować się chorą s. Petroną. Natomiast s. Mary, prowincjalna, powróciła do Tanzanii, gdzie uczestniczyła w spotkaniu ZAK wraz z 22 siostrami i księżmi pallotynami z Poli Singisi. Omawiane były różne sprawy dotyczące ZAK w Tanzanii, a także planowano obchody Roku Jubileuszowego św. Pallottiego. Wieczorem s. Marie Claire podzieliła się doświadczeniem życia i pracy w Rwandzie i Kongu. W dzień junioratu s. Rosemarie poprowadziła modlitwę i refleksję dla 16 sióstr juniorystek. Spotkaniu przewodniczyła s. Mary McNulty.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)