Licznik odwiedzin

16930009
Od 2011 roku
16930009

• W Uroczystość św. Piotra i Pawła siedem Sióstr Tanzanijek złożyło wieczystą profesję. Było to niezwykłe wydarzenie, któremu towarzyszył niemały tłum wiernych (400-500 osób). Mszę św. koncelebrowało 27 księży, z głównym celebransem ks. Basilim SAC. Oprócz 30 Sióstr Pallotynek obecnych było 20 sióstr z innych zgromadzeń, Księża Pallotyni i 3 seminarzystów. Miłą niespodzianką była przybycie dwóch członków ZAK-u z parafii Esso z Arushy, którzy razem ze wspólnotą z Siuyu tańczyli i śpiewali na cześć uroczystych Sióstr. Powstał poważny problem, jak sobie poradzić z tak wielką liczbą gości, ale z pomocą Bożą Siostry jakoś sobie dały radę. W ubiegłym roku S. Marie Keegan powiedziała S. Mary McNulty: „Przestań się zamartwiać. Masz dobre siostry. Zaufaj Bogu, pracujcie razem, a wszystko będzie dobrze”. Jej troskliwa, kochająca obecność bardzo była odczuwana w tym szczególnym dniu.

• 5 czerwca S. Martha wraz z dwoma Siostrami udały się do Makiungu na diecezjalne spotkanie ZAK-u. Obecnych było 43 świeckich członków. S. Martha pełni funkcję diecezjalnej koordynatorki. 30 czerwca O. James Amasi, Przełożony Delegatury, poprowadził spotkanie ZAK-u w Singida.

 

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)