Licznik odwiedzin

16929324
Od 2011 roku
16929324

▪ S. Maria McNulty podczas pobytu w Anglii odwiedziła dwie wspólnoty naszych sióstr, a także poświęciła czas chorej s. Petronie. Przed Bożym Narodzeniem siostra była również w Rzymie, o czym wspomniano powyżej.  S. Stephen przybyła z Belize, aby towarzyszyć s. Brendan w drodze powrotnej do Belize.
▪ S. Floryda była odpowiedzialna za 3-dniowe seminarium powołaniowe, w którym wzięło udział 13 studentek z naszej  pallotyńskiej szkoły średniej.

▪ Przed Bożym Narodzeniem s. Ernestina z członkami ZAK w Siuyu odwiedziła więźniów w Singida. Wolno im było spotkać się tylko z kobietami i starszymi na modlitwie, rozmowie. Więźniom wręczono drobne upominki. Siostra podarowała osadzonym cudowny medalik Matki Bożej, zachęcając także do ufności Bogu. Byli oni bardzo wdzięczni i wzruszeni, i stawiali sobie pytanie: jak to możliwe, że do nieznanych osób przychodzą ludzie z otwartym sercem...?
▪ S. Basilisa i s. Philipina uczestniczyły w Arusha w spotkaniu dla wschodnio-afrykańskiej grupy ZAK-u.  Zorganizowano je przy parafii w Esso i wzięli w nim udział członkowie z ośmiu pallotyńskich parafii w Tanzanii i z dwóch parafii w Nairobi, Kenii. Wszyscy składali sprawozdanie ze swoich podejmowanych apostolstw, pomodlili się oraz dzielili doświadczeniem. W prowadzonych rozmowach  i dyskusjach siostry odkryły, że członkowie są chętni do zgłębiania wiedzy i duchowego poznawania św. W. Pallottiego.
▪ 9 grudnia Tanzania obchodziła 50 lat niepodległości i w wielu miejscach świętowanie połączone było z uroczystą Eucharystią.                                                                                                       
▪ Podczas dni świątecznych dziesięć sióstr juniorystek odnowiło swoje śluby zakonne.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)