Licznik odwiedzin

16929361
Od 2011 roku
16929361

▪ Siostry Adela i Eleonora brały udział w spotkaniu, którego myślą przewodnią była: sprawiedliwość i pokój,  zoorganizowanym przez różne wspólnoty zakonne w diecezji Arusha.

▪ Fundacja Hilton zorganizowała interesujące warsztaty na temat gospodarowania wodą, w których uczestniczyła także s. Marietha. Zgromadzeni otrzymali konkretne wskazówki dotyczące odkrywania źródeł wody, pisania i oceniania projektów oraz poszukiwania na to przedsięwzięcie środków finansowych.

▪ 11 października Paulina Edward podczas uroczystej wieczornej modlitwy, została przyjęta jako kandydatka do naszego Zgromadzenia. Natomiast 18 bm. cztery aspirantki, które ukończyły szkołę, przyjechały do wspólnoty na trzydniową sesję.

▪ W egzaminach wstępnych do pallotyńskiej szkoły średniej wzięło udział aż 492 dziewcząt!

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)