Licznik odwiedzin

16929324
Od 2011 roku
16929324

▪ S. Paulina uczestniczyła w seminarium nt. finansów zorganizowanym przez Wyższych Przełożonych w Tanzanii, a s. Adolphina pojechała do Tabora na seminarium poświęcone posłudze przełożonych.

▪ S. Mary McNulty ze swym bratem Seanem i s. Redemptą Mallya, dyrektorką Szkoły Pallottiego, udali się do Dar-es-Salaam na zaproszenie irlandzkiego stowarzyszenia, które przekazało szkole dar pieniężny.

▪ W dniach 16-18 września wiele sióstr uczestniczyło w Siuyu w ceremoniach Sakramentu Chrztu 37 dorosłych, ślubu 47 par oraz Bierzmowania ponad 200 osób, z których 12, to uczennice Pallotti Secondary School. Bierzmowania udzielił ks. bp Desiderius Rwoma.

▪ S. Florida M. Mjengi z kandydatkami brały udział w diecezjalnej ceremonii Stowarzyszenia Całkowitej Abstynencji pw. Najśw. Serca Jezusa.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)