Licznik odwiedzin

16930047
Od 2011 roku
16930047

▪ Dom dla osób starszych, który przez rok był administrowany przez St John of God Services, powrócił do administracji sióstr Pallotynek. Siostra Prownicjalna Mary McNulty uczestniczyła w wielu spotkaniach zorganizowanych dla menadżerów poszczególnych sektorów tego domu oraz dla pracowników. 14 maja był dniem przeprowadzonych zbiórek na potrzeby domu dla osób strarszych.

▪ Podczas radosnego weekendu modlitwy i uwielbienia, s. Mary McNulty wraz z s. Stellą Barelli modliły się wspólnie z 200 osobową grupą za rodziny, w katolickiej średniej szkole w Macclesfield. Wieczorem ks. Biskup wraz z kapłanami odprawił dziękczynną Mszę św. za dar beatyfikacji Jana Pawła II.

▪ 18 maja s. Mary McNulty i s. Christine Bohr uczestniczyły w konferencji zorganizowanej dla osób konsekrowanych w pobliżu Westminster Abbey.

▪ S. Philomena O' Malley po dłuższym pobycie w szpitalu w Macclesfield, została przeniesiona do domu dla osób przewlekle chorych, gdzie zapewniona jest jej całodobowa opieka medyczna.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)