Licznik odwiedzin

16929944
Od 2011 roku
16929944

· Podczas pobytu w Tanzanii, s. Mary McNulty i s. Nancy Logue przeprowadziły wiele spotkań we wspólnotach z siostrami. s. Jucundzie Kutsch, która przez wiele lat pracowała w formacji dziękujemy za każdą pomoc i radę, a nowej mistrzyni nowicjatu s. Adeli Mnyambii życzmy Światła Ducha Świętego.

· Zgromadzenie Ojców Ducha Świętego wyremontowało dom dla naszych sióstr, które są zatrudnione w ich Centrum Zdrowia. Niedawno cztery siostry przeprowadziły się do tego domu, ale dalej należą do wspólnoty Poli Singisi.

· Rok szkolny w Tanzanii kończy się na początku grudnia. Z tego względu nauczyciele byli zapracowani sprawdzaniem końcowych testów, a uczniowie mieli 3-dniowe rekolekcje, przygotowujące ich do Świąt Bożego Narodzenia.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)