Licznik odwiedzin

16929298
Od 2011 roku
16929298

· 1 listopada we wspólnocie sióstr Maccesfield, swoje 95. urodziny obchodziła s. Irmunde Spelthann. Była to szczególna okazja do wspólnotowego dziękczynienia Bogu za dar powołania Siostry.
· S. Mary McNulty, przełożona prowincjalna razem ze swoją zastępczynią – s. Nancy Logue udały się do Tanzanii. Po powrocie s. Nancy towarzyszyła s. Jukundzie Kutsch, która z powodu choroby, obecnie przebywa w Londynie. Wszystkie siostry życzą jej szybkiego powrotu do zdrowia.
· 6 listopada Bóg powołał do wieczności s. Barnabitę Fingerhut. Siostra doznała paraliżu na skutek udaru i była całkowicie niesprawna. Przebywała pod opieką „Małych Sióstr od Ubogich” w Domu Opieki pod wezwaniem Św. Anny w północnym Londynie. Siostry z Rochdale, Maccesfield i Newcastle przybyły do Londynu na uroczystości pogrzebowe do kościoła parafialnego. S. Christine napisała m.in.: „Dziękujemy siostrom z różnych prowincji, które dzielą z nami smutek i troszczą się o nas żyjących. Księżom i wszystkim parafianom dziękujemy za okazane nam wielkie, przyjacielskie wsparcie”.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)