Licznik odwiedzin

17505141
Od 2011 roku
17505141

Beautiful Britain:

...and beautiful Tanzania

Józefie, Synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi twej małżonki;

Albowiem z Ducha Świętego jest to, co się Niej poczęło.

Towarzysząc Maryi w adwentowej drodze do Betlejem, widzimy Ją zawsze z Józefem. Poślubiona Józefowi, otoczona jest jego miłością, troską i czułością. Ewangelia św. Mateusza nazywa Józefa człowiekiem prawym i sprawiedliwym. Wpatrując się w jego postać, bez trudu widzimy, że był człowiekiem modlitwy i głębokiej wiary, posłusznym woli Boga. Odkładając na bok swoje życiowe plany, natychmiast posłuchał głosu anioła przychodzącego we śnie. Odpowiedzialnie podjął się opieki nad Maryją i Bożym Dzieciątkiem, chroniąc ich przed krzywdą i zagrożeniem ze strony króla Heroda. To było życie św. Józefa. Wychowywał Jezusa, nauczył Go stolarstwa – jednym słowem był dla Niego jak Ojciec! Wierzę, że dla Jezusa zaraz po Maryi, Józef jest najbardziej umiłowany.

Czytaj więcej...

34 LATA SŁUŻBY POTRZEBUJĄCYM

Park Mount Care Home – dom opieki dla osób starszych i chorych położony jest w malowniczej okolicy niedaleko Manchesteru. Dom został otwarty 7 grudnia 1984 z przeznaczeniem dla 21 mieszkańców, zajmujących jednoosobowe pokoje z łazienką. Pierwsi trzej podopieczni zamieszkali już 15 grudnia. Do Bożego Narodzenia grono zwiększyło się do 9 osób. Oficjalnego otwarcia i poświęcenia dokonał 5 maja 1985 r. JE ks. Biskup Grey. W tym czasie dom zamieszkiwało już 20 rezydentów. Opieka dzienna rozpoczęła się kilka lat wcześniej, 25 marca 1981 r. Służyły temu pomieszczenia przylegające do parafialnego kościoła pw. św. Albana. Z czasem została przeniesiona do obecnego domu.

Trzy razy w tygodniu opieką dzienną zajmowała się wraz z wolontariuszami Sr. Anna McCoy. Aktualnie opieka dzienna obejmuje wszystkie dni tygodnia. Odwiedzający korzystają z profesjonalnego wyposażenia domu, spacerują po ogrodzie, mogą zjeść posiłek z bliską osobą. Korzystają także z opieki stałego opiekuna, co jest dużym wsparciem dla rodziny, która może być spokojna o bezpieczeństwo swoich bliskich.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)