Licznik odwiedzin

17507126
Od 2011 roku
17507126

Z wielką radością, po długim oczekiwaniu, powitałyśmy w naszej Prowincji, dwie nowe Siostry – misjonarki z Tanzanii z Prowincji Królowej Pokoju. Wszystkie czułyśmy, że dzieje się coś wyjątkowego zarówno dla wspólnoty w Afryce Płd., jak i dla tych młodych Sióstr, które opuściły swoją ojczyznę, by podjąć nową misję. Mimo pandemii, Siostry wylądowały w Kapsztadzie 21 marca: s. Dorothea Laurent Lyimu, z wykształcenia psycholog i s. Suzan Amon Kimario, neoprofeska.

Po długiej i bezpiecznej podróży Siostry szczęśliwie dotarły do domu prowincjalnego, gdzie zostały uroczyście powitane przez Siostry z obu wspólnot z Pinelands i z domu św. Józefa. Po koniecznym rekonesansie i aklimatyzacji, Siostry podejmą pracę w domu w. Józefa dla chronicznie chorych dzieci oraz zostaną zaangażowane w posługę duszpasterską.

Dziękujemy s. Basilisie Jacob, przełożonej prowincjalnej, z Tanzanii za otwarte serce i zrozumienie, które wyraziła w posłaniu nowych misjonarek do Afryki Południowej. Naszym nowym Siostrom dziękujemy za gotowość i odpowiedź na przynaglająca miłość Chrystusa, która posyła nas w różne strony świata.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)