Licznik odwiedzin

17391469
Od 2011 roku
17391469

Sr. Prescilla Rego SAC Pochodzi z Indii. Od 2011 r. jest członkinią Prowincji w Afryce Południowej. Zawodowo jest pielęgniarką w Domu św. Józefa dla chronicznie chorych dzieci w Kapsztadzie.

Oto świadectwo Sr. Precilli

Pielęgniarstwo to inspirująca i satysfakcjonująca posługa jak żadna inna. Jednak, jak to często bywa w przypadku tego rodzaju apostolstwa, wymaga również dużej odporności na stres, wytrwałości w wielogodzinnych dyżurach i samodyscypliny, by znaleźć czas dla siebie i wspólnoty. Mimo tych zmagań pielęgniarstwo to moja pasja, która pozwala mi spotkać wielu wyjątkowych ludzi.

Pielęgniarstwo to swego rodzaju duchowa podróż naznaczona troskliwą opieką. Zmiany, które zachodzą we współczesnym świecie, rozwój nowych technologii i drastyczny postęp różnych sytuacji społecznych, pod wieloma względami zmienia nasz sposób pracy i posługi pielęgniarskiej. Wybuch pandemii Covid-19 również dla nas, pielęgniarek, jest wielkim szokiem. Przede wszystkim na nowo pozwolił nam uświadomić sobie, że pielęgniarstwo to nie zwykła praca, ale powołanie, którego pierwszym zadaniem jest ratowanie życia. Personel medyczny nie został objęty regulacjami wynikającymi z lockdownu. Wręcz przeciwnie poproszono nas, abyśmy stanęły na pierwszej linii frontu pomagając pacjentom oraz ucząc ludzi, jak zachowywać szczególne środki ostrożności sanitarnej, stosując się do regulacji rządowych. To jest powołanie!

Pamiętam, jak po raz pierwszy miałam kontakt z osobą zarażoną. Był nim ksiądz przyjęty do szpitala. Nie było czasu na zastanawianie się, trzeba było udzielić niezbędnej pomocy, ponieważ priorytetem było ratowanie życia. Nie potrafię wyrazić tego, co czułam kiedy mój wynik testu okazał się również pozytywny. Zresztą nie tylko ja zostałam zakażona, ale także jedna z sióstr z naszej wspólnoty, która przeżywała zrozumiałe chwile niepokoju. Czas kwarantanny wykorzystałam na modlitwę, skupienie i refleksję, dzięki czemu stała się ona dla mnie drogą odnowy wiary i całkowitego powierzenia się woli Bożej.

Dziś dziękuję Bogu i wszystkim, którzy towarzyszyli mi w tym trudnym czasie. Dzięki Bożej łasce i ludzkiej życzliwości wróciłam do zdrowia i nadal mogę służyć naszym pacjentom. Pasja i oddanie z jakim wykonujemy swoje zadania stają się inspirującym zaproszeniem i motywacją dla innych.

Sr. Precilla Rego SAC

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)