Licznik odwiedzin

17446083
Od 2011 roku
17446083

Dom św. Józefa dla dzieci przewlekle chorych – Kapsztad, Afryka Płd.

Msza św. dziękczynna

19 września 2019 r.

Pragniemy podzielić się naszą wielką radością, jaką była dla nas uroczysta Msza św. w intencji darczyńców, dobrodziejów i współpracowników naszego Domu św. Józefa. Jak co roku, 19 września cała społeczność tego dzieła przeżywała święto dziękczynienia. Bardzo nas zaskoczyła wysoka frekwencja zaproszonych gości do dzielenia z nami przyjaznej atmosfery. Na ich twarzach  można było odczytać radosne wzruszenie.

Nasze coroczne spotkanie przyjaciół i ludzi dobrej woli ubogaciła obecność dwóch biskupów: JE Ks. Arcybiskupa Stephena Brislina oraz JE Ks. Biskupa Sylvestra Davida, którzy celebrowali Mszę św. Obecni goście aktywnie włączyli się w liturgię przygotowując śpiewy w wykonaniu chóru, czytania oraz okolicznościowe modlitwy.

Podczas homilii Ksiądz Arcybiskup na ręce Pani Thei Petterson, dyrektora Domu św. Józefa, wyraził słowa wdzięczności i uznania za hojne wsparcie i poświęcenie ze strony zespołu oraz współpracowników. Kaznodzieja wspomniał również niezastąpioną rolę Sióstr Pallotynek, które od momentu powstania placówki aż do dziś wiernie podejmują apostolstwo wśród najbardziej potrzebujących. Współpraca to tajemnica sukcesu. Wszyscy jednoczymy się w modlitwie i służbie, aby podarować chorym dzieciom tylko to, co najlepsze. Co może być bardziej naglącego w naszych czasach?

Ufamy Bogu, który nigdy nas nie zawiedzie!

Chór i występ dzieci w sali rekreacyjnej zbudowały atmosferę modlitwy i pokoju. Podczas posiłku, wspólnych rozmów i ciekawych wspomnień czuliśmy się jedną rodziną. Wszyscy wyrażali swoją wdzięczność za możliwość modlitwy i spotkania oraz nadzieję, że – zgodnie z tradycją – spotkamy się znowu za rok. Prawdą jest, że „łaska buduje na naturze”! A Bóg jest Dobry!

Siostra Annemarie Niehsen SAC

 

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)