Licznik odwiedzin

17095372
Od 2011 roku
17095372

Beauty of South Africa:

1 lutego 2020 zapisze się na kartach historii rodziny pallotyńskiej i mieszkańców Kapsztadu złotymi zgłoskami. Tego dnia ludzie pochodzący z różnych zakątków świata, odmiennych wyznań i profesji zgromadzili się we wspólnocie domu pw. św. W. Pallottiego, aby pożegnać swoją Siostrę: s. Annemarie Niehsen SAC, niemiecką misjonarkę, która po 52 latach posługi w Afryce Południowej wraca do ojczyzny. Zgromadzeni przyszli z potrzeby serca, aby wyrazić swoją wdzięczność, przyjaźń i uznanie za niestrudzoną służbę s. Annemarie wobec nich oraz wobec ich rodzin z pokolenia na pokolenie. Chcieli podziękować za miłość Siostry do św. W. Pallottiego, za wierność Chrystusowi, która wyrażała się w pełnym poświęcenia realizowaniu ślubów zakonnych oraz w wytrwałym budowaniu lepszego świata i lepszej przyszłości.

Czytaj więcej...

Dom św. Józefa dla dzieci przewlekle chorych – Kapsztad, Afryka Płd.

Msza św. dziękczynna

19 września 2019 r.

Pragniemy podzielić się naszą wielką radością, jaką była dla nas uroczysta Msza św. w intencji darczyńców, dobrodziejów i współpracowników naszego Domu św. Józefa. Jak co roku, 19 września cała społeczność tego dzieła przeżywała święto dziękczynienia. Bardzo nas zaskoczyła wysoka frekwencja zaproszonych gości do dzielenia z nami przyjaznej atmosfery. Na ich twarzach  można było odczytać radosne wzruszenie.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)