Licznik odwiedzin

17356660
Od 2011 roku
17356660

Nasz Założyciel był przekonany,  że milczenie, samotność i modlitwa są niezbędnymi  środkami, które umożliwiają człowiekowi nawiązanie osobowej więzi z Bogiem.
Jezu mój, przez wstawiennictwo Maryi i wszystkich Aniołów i Świętych i przez nieskończone zasługi Twojego odejścia na miejsce samotne, aby przebywać z Ojcem, przez zasługi Twojego milczenia i modlitw wyniszcz wszystko to, co uczyniłem, a co jest złem we mnie i w innych. Niech teraz i zawsze Twoje chwile skupienia będą moimi chwilami skupienia, niech milczenie Twoje będzie moim milczeniem, Twoje modlitwy niech będą moimi modlitwami. (OOCC X, s. 658)

Czytaj więcej...

Pierwszym obowiązkiem chrześcijanina jest bezinteresowne podarowanie innym tego, co sami otrzymaliśmy za darmo: dzielić się Dobrą Nowiną, być światłem dla tych, którzy trwają w ciemności oraz dzielić się radością wiary i Słowem Bożym. Wiele jest sytuacji, które stanowią wezwanie dla naszego ducha miłości i służby: ubodzy, którzy proszą o pomoc, chorzy potrzebujący wsparcia, osoby starsze cierpiące na samotność, ludzie młodzi obezwładnieni przez depresję czy wyobcowani przez narkomanię, kraje, w których głód, choroby, walki etniczne niszczą ludzkie życie. Kiedy św. Wincenty przynagla nas do podejmowania wysiłków w czynieniu dobra, ma na myśli nie tylko zaangażowanie w służbie drugiemu człowiekowi, ale także wrażliwość i zauważenie jego potrzeb.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)