Licznik odwiedzin

17392409
Od 2011 roku
17392409

Duchowość Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego wyraża się w pójściu za Jezusem. Punkt 16 Statutu Generalnego ZAK wskazuje na czym ono polega i w czym się wyraża:  
„Duchowość specyficzna Zjednoczenia wyraża się w naśladowaniu Chrystusa, Apostoła Ojca Przedwiecznego. Żyjąc w duchu wiary i miłości, członkowie Zjednoczenia trwają zjednoczeni z Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, obecnym pośród nich (por. Mt 18,20); starają się naśladować Jego miłość względem Ojca i względem wszystkich ludzi i pragną jak najdoskonalej urzeczywistniać w dzisiejszym świecie Jego styl życia i apostolstwa”.

Grafika: s.Julitta Gołębiowska SAC; collage: s. Miriam Studzińska SAC

Jezu mój, przez wstawiennictwo Maryi i wszystkich Aniołów i  Świętych i przez nieskończone zasługi Twojego odejścia na miejsce samotne, aby przebywać z Ojcem, przez zasługi Twojego milczenia i modlitw wyniszcz wszystko to, co uczyniłem, a co jest złem we mnie i w innych. Niech teraz i zawsze Twoje chwile skupienia będą moimi chwilami skupienia, niech milczenie Twoje będzie moim milczeniem, Twoje modlitwy niech będą moimi modlitwami.

_________

(OOCC X,  s. 658)

 

Desert Peace - Armand Amar

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)