Licznik odwiedzin

17356748
Od 2011 roku
17356748

Nasz Założyciel był przekonany,  że milczenie, samotność i modlitwa są niezbędnymi  środkami, które umożliwiają człowiekowi nawiązanie osobowej więzi z Bogiem.
Jezu mój, przez wstawiennictwo Maryi i wszystkich Aniołów i Świętych i przez nieskończone zasługi Twojego odejścia na miejsce samotne, aby przebywać z Ojcem, przez zasługi Twojego milczenia i modlitw wyniszcz wszystko to, co uczyniłem, a co jest złem we mnie i w innych. Niech teraz i zawsze Twoje chwile skupienia będą moimi chwilami skupienia, niech milczenie Twoje będzie moim milczeniem, Twoje modlitwy niech będą moimi modlitwami. (OOCC X, s. 658)

Wincenty Pallotti naśladował Jezusa, starając się często wyciszać swoje serce i przebywać duchem w miejscach dających mu poczucie ciszy:  
Z Maryją i uczniami w Wieczerniku. (OOCC X, s. 86-87)
Będę wyobrażał siebie na krzyżu razem z dobrym łotrem, składał ukłony wraz z Dawidem, upadał wraz z Pawłem na drodze do Damaszku. (OOCC X, s. 14)
Aby spotęgować siłę ducha, będę wyobrażał siebie… przebywającego w milczeniu wraz ze św. Antonim, św. Jeromem i innymi oraz na Górze Alwerni ze św. Franciszkiem. (OOCC X, s. 81)

Foto. s.M.S.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)