Licznik odwiedzin

17436489
Od 2011 roku
17436489

Pallotti łączy rozumienie ofiary z pojęciem miłości: kto miłuje jest zawsze gotowy ponieść ofiarę dla umiłowanego. Ojciec ofiarował swojego Syna, posyłając Go na świat ze względu na miłość, jaką ma do każdego człowieka. Jezus złożył ofiarę ze swojej boskości jako wyraz posłuszeństwa Ojcu i całe swoje życie uczynił drogą do Ojca. Jezus złożył ofiarę ze swojego życia, umierając z miłości, aby nas pojednać z Ojcem i abyśmy żyli z Nim w wieczności.

Pallotti także łączy pojęcie ofiary z pokorą: Jezus uniżył samego siebie i stał się jednym z nas. Świadomi naszych słabości w pełnym odpowiadaniu Bogu na Jego miłość i miłosierdzie powinniśmy stawać przed Bogiem w pokorze i składać Mu ofiary uwielbienia i dziękczynienia, ofiary jakiej domaga się od nas miłość, choćby nawet miał to być krzyż, który trzeba nam ponieść. To czego Wincenty żąda od swoich naśladowców to “szczerość i wielkoduszna gotowość serca” (por. OOCC II, str. 8). Nie trzeba ponosić tych samych ofiar, co Jezus, ale żyć miłością do Boga i bliźniego, która przynagla nas do całkowitego ofiarowania siebie samych, gdyby zaistniała taka konieczność, a wszystko to ze względu na miłość Boga i miłość bliźniego.

______________

Grafika, s. Julitta Gołębiowska SAC

Digital collage, s. Miriam Studzińska SAC

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)