Licznik odwiedzin

17392427
Od 2011 roku
17392427

Jezu mój, sam z siebie nic nie mogę. Ty sam działaj we mnie, przez miłość Matki Najświętszej, przez Twoje nieskończone miłosierdzie i przez Twoje nieskończone zasługi, które pragnę ofiarować Ojcu Przedwiecznemu od całej wieczności i przez całą wieczność na podziękowanie, jak gdybyś już mi wszystko ofiarował od całej wieczności i przez całą wieczność. Amen”.

Św. Wincenty uczy, że:
- jeśli mamy pełną ufność w Jezusie Chrystusie i staramy się Go naśladować, doświadczymy, że On sam zniszczy w nas wszelką niedoskonałość i słabości, gdyż wchodząc do naszej duszy, On sam działa w niej i kontynuuje w nas swoje dzieło;
- Jezus Chrystus zamieszka w tej duszy i udzieli jej zasług swoich najświętszych dzieł, jak zapewnił nas słowami w Ewangelii św. Jana: „Kto wierzy we Mnie, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni.” ( 14,12 ), a dokona się to w życiu danej osoby;

- Jezus Chrystus, On wszystkiego w nas dokona. Tu cytuje Pallotti słowa  św. Pawła, zrodzone z doświadczenia działania Ducha Jezusa w nim: ”Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2, 20).

Pallotti zachęca nas, byśmy pamiętali, że „…nieskończone miłosierdzie i miłość Jezusa Chrystusa, która, by kontynuować w nas swoje najświętsze życie, pozostała z nami w Najświętszym Sakramencie i stamtąd udziela się nam jako pokarm dla naszej duszy.”

_____________

Collage: s. Miriam Studzińska SAC

Rozpal moją miłość na nowo - ks. Andrzej Daniewicz SAC

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)