Licznik odwiedzin

17357943
Od 2011 roku
17357943

Św. Wincenty Pallotti

Boże mój, Miłosierdzie moje, Niebo moje, Ty sam dałeś mi pragnienie służenia dla Twojej chwały i dla zbawienia dusz; pomnóż we mnie to pragnienie tak, abym nic innego nie odczuwał, jak tylko płomień nieskończenie płonący pragnieniem służenia dla Twojej nieskończonej chwały i dla zbawienia bliźniego. Boże mój, działaj we mnie tak jak Ty chcesz. Rozszerzaj moje pragnienia. Daj mi  łaskę czynienia dobra tak jak Ty chcesz...według Twych zamiarów.

Boże, moje wszystko, teraz i zawsze, nieskończenie mój w najwyższym cierpieniu, w nieskończonej miłości, raduję się Twoją łaską i pragnę, abyś jedynie Ty był uwielbiony a ja nieskończenie wzgardzony: niech to właśnie będzie moim Niebem. Jestem niegodny, Jezu mój, mieć uczestnictwo w Twoim  życiu pokornym, ubogim, bolesnym, pracowitym i wzgardzonym, ale Ty sam w swoim nieskończonym miłosierdziu mi go udzielisz.  (Wincenty Pallotti, por. OOCC X, str. 726-729)

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)