Licznik odwiedzin

17356660
Od 2011 roku
17356660

To właśnie modlitwa Jezusa stała się dla  św. Wincentego Pallottiego szkołą jego modlitwy. Nasz Założyciel był przekonany o tym, że każdego dnia trzeba przychodzić do Jezusa i prosić: „Panie, naucz nas się modlić”. Pallotti w swoim  życiu poczytywał sobie to za obowiązek, aby poświęcać określone godziny dnia na modlitwę i medytację. O św. Wincentym można powiedzieć, że był człowiekiem wytrwałej, nieustannej modlitwy i kontemplacji. Modlił się wszędzie. Jego zapiski duchowe zawarte w „Lumi” (Opere Complete, X) są rzeką modlitw, które nie opierają się na słowach i płytkich doznaniach, ale rodzą się z głębi duszy i wyrażają najgłębsze doświadczenia wewnętrzne i uczucia. Całe jego życie było modlitwą, a każdy jego czyn świadomym i zamierzonym uwielbieniem Boga.

Możemy zauważyć,  że duchowość nie polega na spełnianiu pobożnych praktyk, ale na przemianie całego  życia jaka dokonuje się na modlitwie i kontemplacji Słowa Bożego. Tylko wtedy miłość Boga, jakiej doświadczamy na modlitwie, będzie widoczna w naszych działaniach dla dobra bliźnich.

Św. Wincenty przeżywa swoją modlitwę zatopiony całkowicie w Bogu. Módlmy się razem z nim:  „Boże mój, w każdym momencie  żywisz mnie Twoją Mądrością i niweczysz moją niewiedzę. Napełniasz mnie Twoim  niedostępnym Światłem i niszczysz wszystkie moje ciemności.  Żywisz mnie Twoją  nieskończoną Doskonałością i niszczysz we mnie wszelką niedoskonałość. Żywisz mnie Twoim nieskończonym Bytem i niweczysz całe me straszliwe  życie, moją istotę godną pogardy człowieka grzesznego i, cudem Twojego Miłosierdzia, po tym jak nieskończenie wiele razy zasługiwałem na to, aby utracić Boga na zawsze, sam Bóg, wraz z całą swoją Naturą, Osobami i Przymiotami staje się cały mój, staje się moim pokarmem i karmi mnie zawsze, aby przemienić mnie w całego siebie i sprawić, abym zjednoczył się z Nim. A zatem, ja cały w Bogu, i Bóg cały we mnie: przez to, że jest wieczny sprawia, że mogę osiągnąć każdy czas, przez to że jest nieogarniony sprawia,  że mogę być w każdym miejscu jako wieczny i zanurzony w Nim. O Cudzie, O Miłosierdzie!” (por. OOCC X, s. 696-697).

BAD, 11.2007

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)