Licznik odwiedzin

17436529
Od 2011 roku
17436529

"Istnieje też inny rodzaj ubóstwa. Jest to duchowe ubóstwo naszych dni, które dotyczy w poważnym stopniu także krajów uważanych za bogatsze. Właśnie to mój umiłowany i czcigodny poprzednik Benedykt XVI nazywa «dyktaturą relatywizmu», która czyni każdego miarą samego siebie i naraża na niebezpieczeństwo współżycie międzyludzkie". (Ojciec św. Franciszek do dyplomatów)

Według naszych Zasad życia:

44.  Ślubując  ubóstwo naśladujemy Jezusa, który wziął na siebie ubóstwo człowieczeństwa aż do śmierci i głosił biednym Radosną Nowinę.

45.  Wincenty Pallotti stawia nam przed oczy przykład Jezusa, który w szczególny sposób zajmował się ubogimi i prześladowanymi. Uczy nas On używania dóbr tego świata dla celów apostolskich i podejmowania pracy dla cierpiących i wzgardzonych.

46.  Nasze życie w ubóstwie ma świadczyć o tym, że jest kształtowane według ewangelicznej hierarchii wartości. Nasze radosne wyrzeczenie  jest  znakiem wiary i nadziei.

53.  Powinnyśmy się starać o właściwe dzielenie się naszymi dobrami materialnymi i niematerialnymi. Winnyśmy dawać nie tylko z nadmiaru, lecz również przyjąć dobrowolnie i ze spokojem niedostatek, jeśli tego będzie wymagać życie wspólne lub dobro apostolstwa.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)