Licznik odwiedzin

17357792
Od 2011 roku
17357792

Wincenty Pallotti gotowy był ryzykować wszystko, byle tylko być jak najbliżej Boga i z Nim się jednoczyć. Pragnął, aby Bóg był jego jedynym dobrem, dla którego był zdolny poświęcić wszystko. Starajmy rozpalać w sobie ten sam entuzjazm, nieskończoną miłość i to samo pragnienie całkowitego poświęcenia siebie. Starajmy się przyjmować z radością cierpienia i trudy codziennego życia, czyniąc z nich drogę przybliżania się do Jezusa i przynoszącymi owoc dla jego Królestwa. Modlitwa Pallottiego ukazuje nam tę postawę. Zatem, módlmy się z nim:
Boże mój chciałbym mieć nieskończone pragnienia i życia, aby poświęcić je wszystkie na chwałę Bożego Imienia, Jezusa, Maryi, aniołów i wszystkich świętych (OOCC X, s. 109-110).

Grafika: s.Julitta Gołębiowska SAC; collage: s. Miriam Studzińska SAC

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)