Licznik odwiedzin

16903037
Od 2011 roku
16903037

Boże mój, nieskończone Miłosierdzie moje...

Św. Wincenty Pallotti

 

Do wszystkich Przełożonych i Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego

Drogie Siostry,

Właśnie zaczęła się kalendarzowa wiosna. Jak gdyby nigdy nic, zwyczajnie jak co roku niebo staje się bardziej błękitne, słońce wysyła mocniejsze promienie, kwitną kwiaty, śmielej śpiewają ptaki, wieje delikatny i ciepły wiaterek…jak gdyby nigdy nic…Wszyscy kochamy wiosnę, bo wiosna przynosi nadzieję, przywraca kolory i życie, jest cieplej i radośniej. Taka jest natura: wiernie wypełnia Boży zamysł stworzenia i rozwija się w zgodzie z własnym rytmem.

Czytaj więcej...

Spójrz na rozpostarte ramiona ukrzyżowanego Chrystusa, pozwól się zbawić na nowo.

Papież Franciszek

Drogie Siostry,

Rozpoczynamy kolejny Wielki Post: niepowtarzalny czas łaski, który zaprasza nas do pogłębionej refleksji nad Tajemnicą Paschy Chrystusa. Nasze życie osobiste i życie wspólnotowe – przez chrzest i konsekrację –  naznaczone jest Wydarzeniem Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa tak bardzo, że stanowi jego centrum. Jest sercem i źródłem, które nieustannie przynosi dar nowego życia wolnego od grzechu i śmierci.

Czytaj więcej...

Z moich ust nigdy nie zejdzie dziękczynienie...

Drogie Siostry

W Uroczystość św. Wincentego Pallottiego pragnę jego słowami:  Niech każdy dzień będzie przeżywany jako dziękczynienie (OOCC, VII) - zaprosić Siostry do wdzięczności.

Wdzięczność to jeden z tych najbardziej charakterystycznych rysów pallotyńskiej duchowości. Zatem z wdzięcznością celebrujmy dzień naszego Założyciela. Czerpiąc z przykładu jego świętości i podążając za jego wskazaniami, dziękujmy Bogu za dar życia i powołania każdej z nas. To w nim i poprzez niego odnajdujemy naszą najgłębszą tożsamość. Jesteśmy częścią jego życia i jego historii.

Czytaj więcej...

"Święta Bożego Narodzenia będą wówczas, jeśli podobnie jak Józef, uczynimy miejsce na milczenie; jeśli, podobnie jak Maryja, powiemy Bogu Oto jestem; jeśli, podobnie jak Jezus, będziemy blisko tych, którzy są samotni; jeśli, tak jak pasterze, opuścimy nasze zagrody, aby być z Jezusem. Boże Narodzenie będzie wówczas, jeśli znajdziemy światło w ubogiej grocie Betlejem”. Papież Franciszek

Drogie Siostry

Boże Narodzenie to pielgrzymowanie do Betlejem, które budzi pamięć naszego serca. Podczas gdy nasze mapy są coraz dokładniejsze, to wnętrze człowieka staje się coraz bardziej nieznaną ziemią. Pragnę Siostrom życzyć, aby tegoroczna wędrówka ku prawdzie Bożego Narodzenia była doświadczeniem obecności Boga. Niech serce odzyskuje swoją wielkość, a Pan Bóg działa w nas i krok po kroku prowadzi ku głębi swojej Tajemnicy.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)