Licznik odwiedzin

16958794
Od 2011 roku
16958794

"Jeśli w Maryi wszystkie pokolenia podziwiają cud łaski,

to we mnie wszystkie stworzenia muszą podziwiać cud miłosierdzia“.

(OOCC X, 303)

Drogie Siostry 

W maju, pięknym miesiącu maryjnym, obchodzimy w tym roku wraz z całym Kościołem powszechnym dwie ważne uroczystości: Zesłanie Ducha Świętego i Święto Królowej Apostołów. Ewangelia i Dzieje Apostolskie (Dz 2,1nn) przypominają nam, że w dniu Pięćdziesiątnicy Duch Święty zstąpił na zgromadzonych w Wieczerniku Apostołów z wielką mocą, w postaci wiatru i ognia; jako Duch, który stwarza, odnawia i inicjuje misję Kościoła w świecie.  My, Siostry Pallotynki, obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego jako dzień powstania naszego Zgromadzenia. Jesteśmy przekonane, że była to inicjatywa Ducha Świętego – dar ognia – który Bóg dał naszemu Założycielowi, aby kontynuował misję Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego.

Czytaj więcej...

Boże mój, nieskończone Miłosierdzie moje...

Św. Wincenty Pallotti

 

Do wszystkich Przełożonych i Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego

Drogie Siostry,

Właśnie zaczęła się kalendarzowa wiosna. Jak gdyby nigdy nic, zwyczajnie jak co roku niebo staje się bardziej błękitne, słońce wysyła mocniejsze promienie, kwitną kwiaty, śmielej śpiewają ptaki, wieje delikatny i ciepły wiaterek…jak gdyby nigdy nic…Wszyscy kochamy wiosnę, bo wiosna przynosi nadzieję, przywraca kolory i życie, jest cieplej i radośniej. Taka jest natura: wiernie wypełnia Boży zamysł stworzenia i rozwija się w zgodzie z własnym rytmem.

Czytaj więcej...

Spójrz na rozpostarte ramiona ukrzyżowanego Chrystusa, pozwól się zbawić na nowo.

Papież Franciszek

Drogie Siostry,

Rozpoczynamy kolejny Wielki Post: niepowtarzalny czas łaski, który zaprasza nas do pogłębionej refleksji nad Tajemnicą Paschy Chrystusa. Nasze życie osobiste i życie wspólnotowe – przez chrzest i konsekrację –  naznaczone jest Wydarzeniem Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa tak bardzo, że stanowi jego centrum. Jest sercem i źródłem, które nieustannie przynosi dar nowego życia wolnego od grzechu i śmierci.

Czytaj więcej...

Z moich ust nigdy nie zejdzie dziękczynienie...

Drogie Siostry

W Uroczystość św. Wincentego Pallottiego pragnę jego słowami:  Niech każdy dzień będzie przeżywany jako dziękczynienie (OOCC, VII) - zaprosić Siostry do wdzięczności.

Wdzięczność to jeden z tych najbardziej charakterystycznych rysów pallotyńskiej duchowości. Zatem z wdzięcznością celebrujmy dzień naszego Założyciela. Czerpiąc z przykładu jego świętości i podążając za jego wskazaniami, dziękujmy Bogu za dar życia i powołania każdej z nas. To w nim i poprzez niego odnajdujemy naszą najgłębszą tożsamość. Jesteśmy częścią jego życia i jego historii.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)