Licznik odwiedzin

17505131
Od 2011 roku
17505131

MNIEJ SŁÓW A WIĘCEJ CZYNÓW.

I NIECH BEDĄ DOBRZE WYKONYWANE.

 

Święto św. Wincentego Pallottiego, 2022

Drogie Siostry.

W czasie gdy obchodzimy Święto naszego Założyciela, św. Wincentego Pallottiego, jest moim gorącym pragnieniem, aby pokazać Siostrom umieszczony powyżej jego portret, namalowany przez młodego bezdomnego, pochodzącego z Polski, ale żyjącego na ulicy Rzymu. Obecnie jest on pod opieką księdza Redemptorysty i s. Hanny Kiedrowskiej SAC, którzy zachęcają go do zmiany życia, bo jego przyszłość jest obiecująca. Świadectwo tego młodego człowieka w czasie naszej XXI Kapituły Generalnej skłoniło nas do głębszej refleksji nad naszą rolą jako kobiet konsekrowanych, gdy chodzi o odpowiedź na potrzeby ubogich i bezdomnych w dzisiejszym świecie.

Czytaj więcej...

Z nowym początkiem szczęśliwego Nowego Roku

 

Do wszystkich Sióstr Pallotynek, Przyjaciół i Dobroczyńców

Gdy rok 2022 puka do naszych drzwi, pamiętając o Waszych modlitwach, życzeniach i życzliwości okazywanej nam w minionym roku, ogarniam to wszystko wdzięcznością i życzę Wam, abyśmy w pełni i z gorliwością żyli naszym pallotyńskim charyzmatem i misją. Pragnąc powitać Nowy Rok z nową mocą i zapałem, nie pozwólmy, aby zakłóciły nasz pokój trudności i cierpienia obecnego czasu. Cierpienia, próby i ciemności nie osłabiają, ale wzmacniają naszą nadzieję, która nie zawodzi, ponieważ miłość Boża rozlana jest w naszych sercach poprzez narodziny Jezusa, który stał się w pełni człowiekiem, tak jak my.

Czytaj więcej...

Gdy ujrzeli gwiazdę

bardzo się uradowali.  Mt 2:10

 Kochane Siostry.

Z radością i nadzieją, wraz z Siostrami Radnymi, przesyłam każdej z Was Bożonarodzeniowe pozdrowienia. Jestem ogromnie wdzięczna za modlitwy i życzliwość, którymi wspierałyście nas podczas XXI Kapituły Generalnej, mającej miejsce w Rzymie w ostatnich dniach. Echa jej przebiegu odczytacie w końcowym przesłaniu, które skierowałyśmy do każdej Siostry za pośrednictwem Przełożonych Prowincjalnych, Regionalnych i Delegatur.  

Pełny tekst w PDF - kliknij

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)