Licznik odwiedzin

17092494
Od 2011 roku
17092494

EPIFANIA 2021

Epifania to dla św. Wincentego Pallottiego jedno z najważniejszych wydarzeń Ewangelii, wokół którego od roku 1836 z wielkim rozmachem budował na ulicach Rzymu liturgiczne święto. Czego by nam dziś życzył?  Na progu trzeciej dekady XXI wieku, w której świat naznaczony jest różnorodnością przeciwstawnych sobie idei.

Może powiedziałby tak:

Czytaj więcej...

Niech pójdzie Pan pośrodku nas. Wj 34, 9

Adwent  2020 r.

Drogie Siostry,

W czasie adwentowej Liturgii słyszymy wołanie Marana tha! Przyjdź Panie, Jezu! W tym roku tęsknota za Bogiem jest wołaniem ratunku w obliczu problemów, które zatrzymały niemal cały świat. Pismo Święte mówi, jak na przykład w przypowieści o dziesięciu pannach, że Jezus-Oblubieniec przychodzi w środku nocy. Również Księga Mądrości poucza nas: „Gdy głęboka cisza zalegała wszystko, a noc w swoim biegu dosięgała połowy, wszechmocne Twe słowo z nieba, z królewskiej stolicy, jak miecz ostry niosąc Twój nieodwołalny rozkaz, jak srogi wojownik runęło pośrodku zatraconej ziemi”(Mdr 18, 14-16). Adwent to czas oczekiwania i czuwania przy otwartych drzwiach nadziei, że Pan przyjdzie! Może właśnie  w najmniej spodziewanym momencie, kiedy światło poranka wydaje się być tak daleko, że zaczynamy w nie wątpić… Bóg nie zostawia nas samych! Nie spóźnia się! Nie zapomina! Co więcej, sam szuka człowieka do tego stopnia, że sam stał się człowiekiem!

Czytaj więcej...

Królowo Różańca Świętego - módl się za nami

Drogie Siostry,

Wydarzenia ostatniego roku związane z wirusem Covid-19, zgodnie z przewidywaniami ekspertów, znowu nabierają na sile. Choroba, brak zdrowia, niedostatek i lęk o przyszłość są doświadczeniem niemal wszystkich ludzi, ponieważ w taki czy inny sposób dotyczą każdego z nas. Dziś, kiedy pandemia ponownie rozwija się lawinowo i mnożą się – często sprzeczne - komentarze i opinie, my również poszukujemy zrozumienia i sensu tego, co się dzieje. Po ludzku wydaje się jakby wszystko co niesie obecny czas zamknęło się w obrębie panującego wirusa ...  

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)