Licznik odwiedzin

17442309
Od 2011 roku
17442309

RADUJMY SIĘ W PANU JEGO WIELKIM DAREM!
W DNIU DZISIEJSZYM
W UROCZYSTOŚĆ ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO
OGŁASZAMY ROZPOCZĘCIE
*** ROKU PALLOTTIEGO ***

W Roku Łaski wypraszajmy u Boga jubileuszowe dary, których owocem będzie "promieniowanie świętości Boga" w nas. Razem ze św. Wincentym Pallottim, szczególnym orędownikiem sprawy Bożej w świecie i w nas samych - wołajmy do Pana:

Boże, Ojcze miłosierdzia,
zawsze zatroskany o  potrzeby swoich synów i córek,
dziękujemy Ci za łaskę tego Roku Jubileuszowego,
którą zechciałeś darować wszystkim nam,
członkom i współpracownikom
Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego
jako znak Twojej nieskończonej miłości.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)