Licznik odwiedzin

17506297
Od 2011 roku
17506297

Przesłanie

z dorocznego zebrania

Generalnej Rady Koordynacyjnej Zjednoczenia 2014

 

Drodzy Bracia i Siostry Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego,

Łaska i pokój Boga naszego Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będą z Wami wszystkimi. My, członkowie Generalnej Rady Koordynacyjnej ZAK zebrani w Rzymie pragniemy pozdrowić każdego z Was i podzielić się z Wami tym przesłaniem, które jest owocem naszej modlitwy i naszej pracy. Pogłębiona refleksja nad apostolską adhortacją Papieża Franciszka Evangelii Gaudium poruszyła i rozpaliła na nowo nasze serca miłością do Chrystusa. Chcemy Go naśladować i służyć Mu jako apostołowie z odnowionym duchem misyjnym. Wzajemnie zachęciliśmy się do działania, do pójścia naprzód i dawania z siebie tego co najlepsze tak, aby radość Ewangelii była coraz pełniej przeżywana wśród nas, w naszej Pallotyńskiej Rodzinie i by ona stawała się źródłem i natchnieniem wszystkich naszych apostolskich wysiłków.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)