Licznik odwiedzin

17506365
Od 2011 roku
17506365

Z wielką radością i wdzięcznością przekazujemy wiadomość od Postulatora, ks. Jana Koryckiego:

Zbliża się beatyfikacja Czcigodnej Elżbiety Sanny. 21 stycznia 2016 r. Papież Franciszek przyjął na audiencji Jego Eminencję kard. Angelo Amato SDB, Prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Podczas audiencji Ojciec Święty upoważnił Kongregację do promulgowania dekretu dotyczącego cudu przypisywanego wstawiennictwu Czcigodnej Sługi Bożej Elżbiety Sanny, członkini Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Natychmiastowe, całkowite i trwałe uzdrowienie dziewczynki z Brazylii w 2008 r. uznane zostało za cud.

22 stycznia, w uroczystość św. Wincentego Pallottiego, decyzja Ojca Świętego została oficjalnie ogłoszona. Beatyfikacja będzie miała miejsce 17 września 2016 r. na Sardynii, prawdopodobnie w parafii, do której należała Elżbieta czyli w Bazylice Trójcy Świętej Saccargia, zbudowanej w XII wieku.

Dziękując Panu za zbliżającą się beatyfikację, prosimy Go pokornie, aby czynił nas otwartymi na przyjęcie łask, które chce na nas wylać poprzez to wydarzenie.

Czytaj więcej...

Drodzy bracia i siostry w Zjednoczeniu,

w dniach łaski, które są czasem przygotowań do Wielkanocy, my, członkowie Generalnej Rady Koordynacyjnej spotkaliśmy się w duchu Wieczernika, dając pierwszeństwo modlitwie, dialogowi, słuchaniu i dzieleniu się we wspólnocie. Wielbiliśmy Boga za wielkie rzeczy jakich dokonał i za wszystkie spotkania i uroczystości, które miały miejsce na całym świecie, i które były okazją do wzrostu.

Wraz z papieżem Franciszkiem pragniemy również i my „zachować świeżość charyzmatu; przygarnąć i towarzyszyć ludziom naszych czasów, w szczególności młodym ludziom; nie zapominać, że najcenniejszym skarbem, znakiem Ducha Świętego, jest Wspólnota” (Przemówienie Ojca Świętego Franciszka do uczestników III Światowego Kongresu Ruchów Kościelnych i Nowych Wspólnot, Rzym 22.11.2014).

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)