Licznik odwiedzin

17442428
Od 2011 roku
17442428

Dear Members of the Pallottine Family

Wish you all a very happy feast of our Holy Founder, St. Vincent Pallotti!

Kindly find attached the feast day greetings with a short message from the President of the Union.

Yours Sincerely

Fr. Roque

 

“For unto you is born this day in the city of David a Saviour,

who is Christ the Lord” (Lk. 2:11)

My dear Members of the Pallottine Family

This year we celebrate Christmas in the thick of the second wave of Covid 19, which seems to be more aggressive than the initial phase. This situation has brought an inexplicable hardship for many, and changed our life pattern and our work schedule. All of us experience that life is not the same and a ‘new normal’ has set in. Amidst all these, the Infant Jesus brings hope for us. The birth of Christ takes away all our fears as we celebrate the very birth of life itself, which brings light into the darkened world. The light of faith keeps our hope alive and fans the flames of love for our brothers and sisters.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)