Licznik odwiedzin

17442336
Od 2011 roku
17442336

Zebranie wybrało nową Generalną Radę Koordynacyjną:

– Członkowie z urzędu: Ks. Jacob Nampudakam SAC, S. Ivete Garlet CSAC i S. Izabela Świerad SAC.

– Członkowie wybrani: Pani Donatella Acerbi – Włochy, S. Bożena Olszewska SAC – Polska, Ks. Jeremiah Murphy SAC – Irlandia, Pani Cheryl Sullivan – Australia, Ks. Gilberto Orsolin SAC – Brazylia, Pani  Sonia Saldana – Indie, S.  Beniamina Tropiano CSAC – Włochy,  Ks. Florent Eloundou SAC – Kamerun, Pan Michał Grzeca – Polska, Pani Linda Barikmo – USA. Zastępcy: Pani Rosa Colucci – Włochy, Ks. Alexander Pietrzyk SAC, Francja, Ks. Norbert Sequeira SAC, Indie.

Nowy Przewodniczący zostanie wybrany na pierwszym posiedzeniu nowej Generalnej Rady Koordynacyjnej.

Źródło: https://sac.info

Czytaj więcej...

Przesyłam serdeczne pozdrowienia z Rzymu, a jednocześnie przypominam, iż V Zebranie Generalne Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego będzie miało miejsce w Rzymie w dniach od 24 do 27 stycznia 2018 r. Jest to ważny moment rozeznawania i podejmowania decyzji dotyczących życia i posługi ZAK w dzisiejszym świecie, a szczególnie na najbliższe 3 lata.  
Podczas Zebrania zostaną również przeprowadzone wybory 10 członków do nowej Generalnej Rady Koordynacyjnej ZAK. Zapraszamy wszystkich do codziennej modlitwy w tejże intencji zarówno na czas przygotowań jak i podczas trwania Zebrania, prosząc o Boże błogosławieństwo. 
Bardzo dziękuję.
Ks. Rory
 

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)