Licznik odwiedzin

17442336
Od 2011 roku
17442336

Nowa Generalna Rada Koordynacyjna Zjednoczenia zebrała się na swoim pierwszym dorocznym zebraniu w Casa La Salle, Fratelli Scuole Cristiane, przy ViaAurelia 476, 00165 Rzym, w dniach od 21 do 25 kwietnia 2018.
W poniedziałek 23 kwietnia  Rada wybrała ponownie panią Donatellę Acerbi na Przewodniczącą i  ks. Gilberto Orsolin SAC na Wiceprzewodniczącego. Reelekcja pani Donatelli została potwierdzona 24 kwietnia przez Kongregację, jak to jest wymagane przez Statuty Generalne (Art. 82 §2).
Przez wstawiennictwo św. Wincentego Pallottiego, prosimy o błogosławieństwo Boże dla pani Donatelli i ks. Gilberto tak, by kierowani przez Ducha Świętego mogli owocnie i radośnie pracować razem dla rozszerzania Królestwa Chrystusa w Kościele i świecie.  Serdeczne podziękowania i życzenia wszelkiego błogosławieństwo dla odchodzącego Wiceprzewodniczącego Fr. Franka Donio SAC za jego lata oddanej posługi na rzecz Rady Generalnej i jako Wiceprzewodniczącego.
 
W jedności z Wami,
 
ks. Rory Hanly SAC
Sekretarz Generalny

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)