Licznik odwiedzin

17442400
Od 2011 roku
17442400

 

“For unto you is born this day in the city of David a Saviour,

who is Christ the Lord” (Lk. 2:11)

My dear Members of the Pallottine Family

This year we celebrate Christmas in the thick of the second wave of Covid 19, which seems to be more aggressive than the initial phase. This situation has brought an inexplicable hardship for many, and changed our life pattern and our work schedule. All of us experience that life is not the same and a ‘new normal’ has set in. Amidst all these, the Infant Jesus brings hope for us. The birth of Christ takes away all our fears as we celebrate the very birth of life itself, which brings light into the darkened world. The light of faith keeps our hope alive and fans the flames of love for our brothers and sisters.

Against the backdrop of the Covid-19 pandemic, Pope Francis wrote his Apostolic Letter Patris corde (“With a Father’s Heart”), proclaiming a “Year of St. Joseph” from 8 December 2020-2021. In this letter he says that St. Joseph, concretely expressed his fatherhood by making an offering of himself in love “a love placed at the service of the Messiah who was growing to maturity in his home.” Christmas is all about love in action as we learn from the life of St. Joseph. It is a humble contemplation of the incarnation of the Son of God who makes himself “little” in order to share our life to the full and transform it into a gift of salvation for the world.

What does this pandemic tell us at this Christmas? It points to the deeper realities that haunt humans today: contagious and invisible viruses of indifference and egotism, that numb the human spirit and which are far more lethal to humanity than those that affect the body. Let this Christmas be an occasion to disinfect our hearts with the living presence of the Loving God and open new ways to care for one another. Let us learn from St. Joseph and Mary to trust in Divine providence, to commit our lives totally for God’s purposes and serve others with love.

I wish each one of you and your family members a Joyful Christmas and a New Year filled with the presence of the Divine Saviour! 

Yours Sincerely

Fr. Roque Gonsalves, SAC

The General Secretary of the Union

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)