Licznik odwiedzin

17442400
Od 2011 roku
17442400

 

Dear Members of the Pallottine Family

Greetings to you from Rome!

You are invited to join us in prayers for the members of our Pallottine Family who are sick and have lost their lives due to Coronavirus pandemic, on 2nd December 2020, from 17.30 to 19.30 (Italian time). The members of the Pallottine Family in Rome will gather together for the adoration of the Blessed Sacrament at 17.30 in our Church SS. Salvatore in Onda, followed by the celebration of the Holy Mass, presided over by Very Rev. Fr. Jacob Nampudakam SAC, the Rector General of the Society and the Ecclesiastical Assistant of the Union. The entire liturgical celebration will be streamed online at the following link:  https://rzym.aztv.pl/rzym.php  and hence you will be able to participate in it from your respective places. We wish to pray through the intercession of St. Vincent Pallotti, Blessed Elizabeth Sanna and our Blessed Martyrs for the protection and care of our members as well as of all people around the world, affected by massive poverty and loneliness. Kindly find the invitation in the attachment. Wish you a fruitful Advent Season. May God bless you!

Yours Sincerely

Fr. Roque Gonsalves, SAC

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)