Licznik odwiedzin

17442336
Od 2011 roku
17442336

W dniach 21-25 kwietnia 2018 r., w Rzymie odbyło się pierwsze spotkanie nowej Generalnej Rady Koordynacyjne ZAK. Tematem przewodnim spotkania było hasło: komunia i współodpowiedzialność.

Nasze Zgromadzenie reprezentowały S. Liberata Niyongira, Radna Generalna oraz S. Bożena Olszewska, członkini GRK ZAK. Refleksja uczestników spotkanie koncentrowała się wokół samoświadomości ZAK jako daru, który Kościół otrzymał od Boga. Każdy włączony w dzieło Zjednoczenia jest zaproszony, aby żyć nim świadomie i odpowiedzialnie. Inspiracją dla uczestników spotkania była również nowa adhortacja Ojca św. „Gaudete et exultate”, o świętości. Wszyscy jesteśmy wezwani do świętości. Dodatkowym impulsem podążania za natchnieniem Ducha Świętego drogą świętości, jest również fakt, że nasz Założyciel św. W. Pallotti pozostawił nam w dziedzictwie pragnienie świętości.

Módlmy się o Boże błogosławieństwo dla całego dzieła ZAK. Szczególne łaski wypraszajmy dla Pani Donatelli Acerbi – nowo wybranej Przewodniczącej GRK ZAK oraz dla ks. Gilberto Antonio Orsolin SAC, Wiceprzewodniczącego.

 

S. Liberata Niyongira SAC

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)