Licznik odwiedzin

17506331
Od 2011 roku
17506331

Do wszystkich drogich przyjaciół rodziny pallotyńskiej!

Wraz z ciepłym  pozdrowieniem  z Rzymu pragniemy przekazać Wam list, przygotowany we współpracy z międzynarodową komisją do spraw misji  przy GR ZAK, adresowany do tych z nas, którzy starają się przeżywać doświadczenie swojego cierpienia w duchu ofiary i głębokiego zjednoczenia z cierpiącym Chrystusem. Pragniemy zarówno umocnić na tej niełatwej drodze, jak też wyrazić wdzięczność za Wasze apostolstwo oraz Waszą obecność pośród nas wszystkich.

Prosimy Sługę Bożą, Elżbietę Sanne, aby towarzyszyła nam w przeżywaniu naszego cierpienia z wiarą w nieskończoną miłość Boga.

W imię więzi miłości, która jest podstawowa dla  naszej Rodziny, prosimy o przekazanie tego listu dla możliwie wszystkich członków, tak aby stał sie dobrem wspólnym.

W jedności modlitwy i miłości.

 

Donatella Acerbi, Przewodnicząca

Rory Hanly SAC, Sekretarz Generaly

 

PEŁNY TEKST LISTU

 

UNIONE DELL’APOSTOLATO CATTOLICO
Piazza San Vincenzo Pallotti, 204 – 00186 Roma, Italia
Tel. (+39 06.6819469 – Fax:: (+39) 06.6876827 – E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
_________________________

 

Drodzy Bracia i Siostry,

wszystkim Wam, którzy odzwierciedlacie na Waszych obliczach cierpiące Oblicze Jezusa, przesyłamy serdeczne pozdrowienia i bratersko – siostrzany uścisk.

W tym uprzywilejowanym czasie Wielkiego Tygodnia, który zaczynamy celebrować, jesteśmy wezwani do kontemplowania nowym spojrzeniem, cierpiącego Oblicza Jezusa . Wkrótce będzie ono przemienione poprzez chwalebne Zmartwychwstanie i nie przestanie zapraszać nas, abyśmy otwierali się na Jego przenikające spojrzenie miłości i błogosławieństwa, przemieniać w każdym wymiarze naszego życia i egzystencji. Bóg, który wziął na siebie każdy nasz ciężar i cierpienia, w sposób szczególny w tym świętym czasie, identyfikując się z wszystkimi niosącymi brzemię chorób i niemocy, prowadzi nas dzisiaj ku Wam, tak cennym członkom i współpracownikom Rodziny pallotyńskiej. Ta nadzwyczajna okoliczność rodzi w nas gorące pragnienie wyrażenia naszej wdzięczności za szczególny i wyjątkowy wkład, jaki wnosicie w realizację charyzmatu i wspólnej misji, powierzonej nam przez drogiego św. Wincentego Pallottiego. Wincenty Pallotti wskazuje modlitwę i cierpienie, przeżywane w komunii z męką i cierpieniem Chrystusa, jako bardzo skuteczny sposób ożywiania wiary i rozpalania miłości: „Każdy z was może współpracować w dziele ożywiania wiary i rozpalania miłości wśród katolików i na całym świecie przynajmniej poprzez modlitwę, zarówno zdrowy jak chory. Szczególnie skutecznie mogą to upraszać chorzy i ci, którzy doświadczają cierpienia składając to jako ofiarę” (OOCC IV, str. 19).

Św. Wincenty zaprasza każdego, nie wyłączając nikogo, do podejmowania dzieł mogących rozpalać miłość i wzywa wszystkich ludzi żyjących w ucisku i cierpieniu z powodu choroby, niesprawiedliwości i marginalizacji , aby włączali się w tę apostolską misję. Cierpienie, przeżywane z wiarą i w jedności z Bogiem, jest najbardziej skutecznym sposobem, aby dać świadectwo żywej wiary i żarliwej miłości. Ból, każdy ból, jest cenną perłą tych, którzy naśladują Chrystusa i idą śladami Wincentego Pallottiego.

Często w obliczu tak wielu problemów w świecie, braku wiary i miłości w relacjach społecznych, czujemy się zniechęceni i bezradni. Jednak zachęta św. Wincentego pozostaje zawsze aktualna i ważna dla nas wszystkich: "(...) modlitwa pokorna, pełna zaufania i wytrwałości jest nieodzownym środkiem do osiągnięcia tego, co jest dla większej chwały Bożej i zbawienia dusz, dla ożywienia wiary i rozpalenia miłości wśród katolików i propagowania jej na całym świecie "(OOCC IV, str. 39).

Kiedy nasza ciemność wydaje się zbyt wielka, ból zbyt uciążliwy i bezsensowny, kiedy czujemy się zrozpaczeni i nie odczuwamy Bożej Obecności i pocieszenia, Chrystus pozostaje z nami, wierny w swojej miłości do nas, towarzysząc nam na drodze cierpienia, którą wcześniej sam przebył aż do końca. Daje nam swego Ducha, który wypełnia nas nową nadzieją i pomaga odkrywać sens wiary, w to, że nieskończona miłość Boga przepływa także przez naszą ciemność, nasz ból, naszą rozpacz.

Umiłowani, możecie stawać się i często już jesteście, cennymi narzędziami ewangelizacji, wsparciem dla innych braci i sióstr, którzy cierpią. Narzędziem światła, tam gdzie mieszkacie, przekształcając własne środowisko w ziemię solidarności i miłosierdzia. Kiedy doświadczenie choroby i izolacji w spotkaniu z Chrystusem znajdują nowe znaczenie, czynią z Was szczególnymi i wiarygodnymi nosicielami światła Ewangelii. Nie tylko dla tych, którzy żyją w podobnej do Waszej sytuacji, czują się bezużyteczni i zagubieni, ale także dla tych wszystkich, których spotykacie w Waszej codzienności. „Miłość wszystko przemienia " przypomina nam papież Franciszek.
Dzięki braterskiej więzi miłości, która nas jednoczy, widzimy w Was bardzo cennych misjonarzy i apostołów naszego Pana!

Bądźcie zawsze gotowi, by opowiadać innym o miłości Chrystusa zmartwychwstałego, dzielić się doświadczeniem Bożego miłosierdzia. Wówczas misja modlitwy i ofiarowywania codziennego cierpienia dla dobra innych, aby odnaleźli drogę do Boga, który jest nieskończenie miłosierny, jak powtarzał nasz Założyciel, przyniesie Wam wiele radości i zaufania. Jesteście bogactwem nie tylko naszej pallotyńskiej Rodziny, ale Kościoła powszechnego.

My wszyscy, członkowie Zjednoczenia, z szacunkiem i z otwartością zechciejmy wspierać i pomagać naszym braciom i siostrom naznaczonym cierpieniem i chorobą, aby wytrwali w misji, która przynosi Życie innym. Papież Franciszek przypomina nam, że „Krzyż Chrystusa zachęca także, abyśmy dali się zarazić tą miłością, uczy nas zatem patrzeć na bliźniego zawsze z miłosierdziem i miłością, zwłaszcza na tych, którzy cierpią, którzy potrzebują pomocy, tych, którzy oczekują na słowo, na ges;, krzyż skłania do wychodzenia z zamknięcia w sobie i pójścia ku drugiemu, wyciągnięcia do niego ręki."(Droga Krzyżowa z młodym, Rio de Janeiro, 26 lipca 2013).

Dlatego pragniemy świadomie użyć odpowiednich narzędzi dla każdego dzieła miłosierdzia: czułości, słuchania, praktycznej pomocy, spotkania, uśmiechu, modlitwy. „Mądrość serca to trwanie przy bracie. Czas spędzony u boku chorego jest czasem
świętym. Jest wielbieniem Boga, który kształtuje nas na obraz swego Syna, który «nie
przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu» (Mt 20,
28)" (Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Światowy Dzień Chorego, 11 lutego 2015).

Pragniemy także wyrazić naszą głęboką wdzięczność tym wszystkim członkom i współpracownikom, którzy w różnych częściach świata angażują się z oddaniem w wielu dziełach i inicjatywach, przynoszącym miłość, opiekę i pocieszenie tym, którzy cierpią na ciele i duszy.

Na koniec, zapraszamy wszystkich, członków i współpracowników Zjednoczenia, a w szczególności tych, którzy dzielą z Chrystusem cierpienie, do odmawiania tej krótkiej modlitwy jako ofiarowania całych siebie Bogu :
Jezu, Ty przyjąłeś Mękę i Krzyż,
by objawić nam miłosierne oblicze Ojca.
Przyjmij nasz ból, każdą naszą niemoc i cierpienie,
aby tajemnica Twego Krzyża w nas, objawiła moc Twego Zmartwychwstania,
i przyniosła nam łaskę − stawania się "miłosiernymi jak Ojciec".
Amen.

Niech całej Rodzinie pallotyńskiej ten nadzwyczajny Jubileuszowy Rok Miłosierdzia przyniesie łaskę głębszego życia misją „ożywiania wiary i rozpalania miłości w świecie". Przez wstawiennictwo świętego Wincentego Pallottiego upraszamy dla nas wszystkich błogosławieństwo Boga bogatego w Miłosierdzie.

Maryi, Matce Miłosierdzia, zawierzamy siebie jako ufnych i radosnych pielgrzymów.

Donatella Acerbi
Przewodnicząca

Frank Donio SAC, Wiceprzewodniczący

Rory Hanly SAC
Sekretarz Generalny

Rzym, Niedziela Palmowa, 20 marca 2016

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)