Licznik odwiedzin

17506365
Od 2011 roku
17506365

Donatella Acerbi [zdj: sacinfo]

[Więcej]

Donatella Acerbi jest członkinią wspólnoty ZAK o nazwie "Quinta Dimensione" (Piąty Wymiar), która powstała w 1973 roku wśród studentów rzymskiego liceum, inspirowanych przez Księdza pallotyna uczącego religii w tej szkole. Od lat Pani Acerbi jest zaangażowana w realizację różnych zadań i projektów Zjednoczenia we Włoszech i na szczeblu międzynarodowym. W 1985 roku przyczyniła się do animowania krajowych i międzynarodowych wydarzeń w Rzymie dla uczczenia 150. rocznicy powstania Zjednoczenia; tak samo było w 1995 roku, z okazji 200. rocznicy urodzin Pallottiego. Była członkinią tak zwanej "Commissione '86", która dodawała bodźców w roku jubileuszowym 1985 roku i wypracowała podręcznik formacji "Wezwani po imieniu". Była pierwszym [w historii współczesnej] sekretarzem generalnym Zjednoczenia i uczestniczyła w opracowywaniu Statutu Generalnego. Później była też członkiem Generalnej Rady Koordynacyjnej a także Narodowej Rady Koordynacyjnej Włoch.

Podczas wielu spotkań międzynarodowych (Kongresu Generalnego i Zebrań Generalnych ZAK, oraz spotkań Generalnej Rady Koordynacyjnej), Donatella, nauczycielka angielskiego, posługiwała tłumaczeniami. Tak więc doskonale zna najnowszą historię i struktury Zjednoczenia, ma też serdeczne relacje z wielu członkami Zjednoczenia na całym świecie. Oprócz znajomości dwóch najważniejszych na poziomie międzynarodowym Zjednoczenia języków - angielskiego i włoskiego – włada też językiem niemieckim.

Po kadencjach ks. Seamus’a Freemana i ks. Derry'ego Murphy Donatella Acerbi, jako pierwsza kobieta i osoba świecka, została wybrana na przewodniczącą Generalnej Rady Koordynacyjnej, a tym samym całego Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego na świecie. Z pewnością jest to dobry znak, że taki wybór był możliwy po zaledwie dwunastu latach od zatwierdzenia kościelnego. Ale poza tym możemy być zadowoleni z powodu bogatego doświadczenia i zaangażowania, charyzmatu [osobistego] i życzliwości Donatelli Acerbi, które wręcz predestynują ją do tego zadania.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)