Licznik odwiedzin

17506297
Od 2011 roku
17506297

Przesłanie końcowe IV Zebrania Generalnego

Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego

Centrum Duchowości św. Wincentego Pallottiego, Grottaferrata, Włochy

9-13 stycznia 2015

W dniach od 9 do 13 stycznia 2015 w Centrum Duchowości św. Wincentego Pallottiego w Grottaferrata odbyło się IV Zebranie Generalne Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Członkowie zebrania reprezentujący Zjednoczenie w całym świecie, spotkali się w prawdziwym duchu Wieczernika. Na zakończenie naszego spotkania przekazujemy przesłanie do wszystkich członków i współpracowników Zjednoczenia.

Wzajemne spotkanie było radosnym doświadczeniem Wieczernika i prawdziwej komunii. Czas spędzony w głębokiej jedności umocnił w nas przekonanie, że Duch Święty działa w różnorodności i poprzez nią. Doświadczyliśmy bogactwa modlitwy, którą ogarnialiśmy potrzeby Zjednoczenia w naszych czasach. Przyjrzeliśmy się z bliska, w sposób szczery i otwarty, rzeczywistości Zjednoczenia, by podjąć działania na rzecz większej harmonii obejmującej życie w Zjednoczeniu. Mamy nadzieję, że przyniesie to dobre owoce w postaci bardziej efektywnego działania Generalnej Rady Koordynacyjnej oraz Krajowych Rad Koordynacyjnych.

Charyzmat św. Wincentego Pallottiego, urzeczywistniony w Zjednoczeniu, jest prawdziwym darem dla Kościoła i dla świata. Wszyscy słyszymy w wezwaniach Kościoła, kierowanych przez papieża Franciszka, echo Pallottiego i jego pracy w Rzymie. Doskonale zdajemy sobie sprawę z różnych sytuacji i problemów świata, zwłaszcza w rodzinach i wśród biednych, i potwierdzamy nasze zobowiązanie do odpowiadania na potrzeby naszych czasów. Wzywamy siebie samych, wszystkich członków i współpracowników Zjednoczenia, do patrzenia poza granice naszych wąskich horyzontów i wychodzenia na zewnątrz ku innym. Jeśli każdy z nas będzie rozpalony ogniem miłości Ducha i jeśli będziemy naprawdę współpracować ze sobą, będziemy skutecznie realizować naszą misję, dając świadectwo radosnego świadczenia o Chrystusie.

Prośmy Maryję, Królową Apostołów oraz św. Wincentego Pallottiego, aby wstawiali się za nami u Pana naszego Jezusa Chrystusa, Apostoła Ojca Przedwiecznego, byśmy − jako apostołowie Chrystusa w Kościele i w świecie − mogli w pełni przeżywać naszą misyjność i apostolstwo, ożywiając wiarę i rozpalając miłość.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)