Licznik odwiedzin

17505150
Od 2011 roku
17505150

S.M. Hanna Kiedrowska SAC Siostra z Prowincji Polskiej. Od 2013 r. mieszka i posługuje we wspólnocie prokury i Zarządu Generalnego. W odpowiedzi na ogłoszony przez papieża Franciszka Rok Miłosierdzia w 2015, s. Hanna podjęła posługę miłości na rzecz ubogich i najbardziej potrzebujących. Siostry apostolstwo trwa z Bożym błogosławieństwem do dziś.

Oto świadectwo s. Hanny Kiedrowskiej SAC.

Czytaj więcej...

31 lipca wspólnota Prokury Generalnej pożegnała Panią Ritę Ponziani, która po 42 latach oddanej posługi zakończyła czas pracy zawodowej i przeszła na zasłużoną emeryturę. Pierwszym znakiem wdzięczności była Msza św. sprawowana w kaplicy w Prokurze przez ks. Jarosława Rochowiaka, salezjanina. Na wspólnej modlitwie w intencji Rity zgromadzili się pracownicy, współpracownicy, najbliższa rodzina oraz Siostry, które pod okiem s. Magdaleny Pinto, przełożonej, przygotowały świąteczną liturgię i agapę, podczas której Rita dała świadectwo swojej długoletniej obecności w Prokurze:

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)