Licznik odwiedzin

17505080
Od 2011 roku
17505080

OBCHODY W RZYMIE

I SAN SALVATORE IN ONDA

W tym szczególnym czasie odnowy duchowej, wdzięczności za otrzymane dary i za łaskę kanonizacji Wincentego Pallottiego pragniemy, aby San Salvatore in Onda, Centrum Duchowości Zjednoczenia, stało się miejscem modlitwy i gościny dla wszystkich, którzy zechcą włączyć się we wspólne świętowanie.

Inicjatywy, które zostały już zaplanowane:

1. OTWARCIE ROKU JUBILEUSZOWEGO

Otwarcie Roku Jubileuszowego nastąpi w czasie Triduum przed Uroczystością św. W. Pallottiego.

Celebracje Eucharystii odbywać się będą w różnych świątyniach, aby ożywić pamięć o św. Wincentym w  Kościele rzymskim:

 • 19 stycznia – San Carlo ai Catinari
 • 20 stycznia – San Lorenzo in Damaso
 • 21 stycznia – San Maria in Vallicella (Chiesa Nuova)
 • 22 stycznia – SS. Salvatore in Onda

W tym czasie przewidziane są świadectwa osób należących do Zjednoczenia: siostry zakonnej, kapłana lub brata, świeckiego. Nowy biskup pallotyński Julio Akamine zainauguruje 20 stycznia Rok Jubileuszowy. Natomiast 22 stycznia Msza św. pod przewodnictwem ks. Generała Jackoba Nampudakam zostanie poprzedzona Różańcem transmitowanym „na żywo” przez Radio Maryja.

Ojciec św. Benedykt XVI został poproszony o przesłanie, które będzie wsparciem i umocnieniem dla Rodziny Pallotyńskiej.

2. SYMPOZJUM NAUKOWE

W dniach od 15 do 19 maja 2012 r. przewidziane jest sympozjum naukowe na temat świętości zorganizowane przez Instytut Pallottiego.

3. BIOGRAFIA ŚWIĘTEGO WINCENTEGO PALLOTTIEGO

Przygotowywana jest edycja nowej krótkiej biografii[1] św. W. Pallottiego, która zostanie przetłumaczona na różne języki w celu promowania naszego Założyciela. Przy tej okazji będą organizowane spotkania w instytucjach związanych z działalnością Świętego: Collegio Urbano, Seminario Romano, Collegio Irlandese.

4. REKOLEKCJE DLA ZJEDNOCZENIA APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO

W Roku Jubileuszowym będą zorganizowane wspólne rekolekcje dla członków Zjednoczenia.

5. MISJE W RZYMSKICH PARAFIACH

Odbędą się misje ludowe w różnych parafiach rzymskich, przede wszystkim pallotyńskich, otwartych na przyjęcie naszej propozycji poznania św. Wincentego i Zjednoczenia. Inicjatywę tę podejmą zespoły braci, sióstr i świeckich, którzy po odpowiedniej formacji będą gotowi dać świadectwo życia w ZAK-u.


6. ANIMACJA W KOŚCIELE SAN SALVATORE IN ONDA

W celu ożywienia San Salvatore in Onda, Centrum Duchowości Zjednoczenia jesteśmy zaproszeni do gorliwszego uczestniczenia w następujących inicjatywach:

 • w środowych Mszach św. Zjednoczenia;
 • w organizowanych przez Instytut Pallottiego cyklicznych konferencjach;
 • w spotkaniach modlitewnych (Eucharystia, Adoracja Najświętszego Sakramentu), które będą odbywały się każdego 22 dnia miesiąca. Animacja tych spotkań zostanie powierzona różnym grupom Zjednoczenia jako konkrety wyraz jedności.

Przybywający pielgrzymi otrzymają niezbędne broszury informacyjne o św. W. Pallottim i Zjednoczeniu, o kościele San Salvatore in Onda i muzeum Pallottiego. Będzie również możliwe odprawienie Mszy św. przy ołtarzu Założyciela. Przewidziane jest wznowienie przewodnika „Śladami św. Wincentego Pallottiego”.

7. ZAMKNIĘCIE OBCHODÓW UROCZYSTOŚCI 50. ROCZNICY

Zamknięcie Roku Jubileuszowego nastąpi w czasie Triduum przed Uroczystością św. W. Pallottiego.

Celebracje Eucharystyczne Triduum będą miały miejsce w 4 różnych kościołach według następującego kalendarza:

 • 19 stycznia – San Lorenzo in Damaso
 • 20 stycznia – San Pietro
 • 21 stycznia – Santo Spirito dei Napoletani
 • 22 stycznia – Sant’Andrea della Valle

Wspominając Papieża Jana XXIII, który dokonał kanonizacji św. W. Pallottiego, obecny Papież Benedykt XVI zaproszony został do przewodniczenia uroczystej celebracji wdzięczności za otrzymane łaski i za dar kanonizacji św. Wincentego.

Podczas Triduum zostaną wspomnieni wszyscy zmarli pallotyni i pallotynki oraz podzielą się swoim świadectwem ci, którzy 20 stycznia 1963 r. uczestniczyli w kanonizacji.

 


[1] Publikacja przygotowana przez Instytut Pallottiego.

Collage: s. Miriam Studzińska SAC

22 stycznia 2012 - San Salvatore in Onda

Więcej - pod zakładką OBCHODY W RZYMIE  w: Jubileusz kanonizacji

3. Dzień trzeci - 21 stycznia 2012 - kościół Santa Maria in Valicella (Chiesa Nuova - gdzie św. Wincenty był ministrantem i często modlił się u grobu św. Filipa Neri)

2. Dzień drugi - 20 stycznia 2012 - kościół San Lorenzo in Damaso, w którym św. Wincenty przyjął chrzest.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)